Marktconsultatie raadsinformatiesysteem EHZM – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie raadsinformatiesysteem EHZM

De gemeente Ermelo, Harderwijk, Zeewolde werken samen in de uitvoeringsorganisatie Meerinzicht. Samen bedienen deze vier organisaties een regio met ca. 100.000 inwoners. De gemeenten voeren taken uit die zich grofweg laten samenvatten in; dienstverlening; openbare ruimte; ruimtelijke ordening en samenleving. Binnen Meerinzicht ligt bedrijfsvoering en het sociaal domein. Voor de bestuurlijk (en ambtelijke) besluitvorming maken de vier organisaties gebruik van vier verschillend ingerichte zaaksysteem oplossingen (Liber van BCT). Ter ondersteuning van het digitaal vergaderen maken de vier organisaties gebruik van wisselende oplossingen (iBabs en Notubiz) in wisselende samenstellingen. Voor video vergaderen worden verschillende camerasystemen in de drie gemeentehuizen gebruikt. Het doel van deze marktconsultatie is kennis krijgen van de huidige oplossingen en de aanbesteding op een juiste manier in de markt zetten.

Ermelo, Harderwijk en  Zeewoldezijn op zoek naar een (integraal) systeem voor de vier organisaties (gemeente Ermelo, Harderwijk, Zeewolde en Meerinzicht) die het bestuurlijke besluitvormingsproces van college, raad en management (en andere
overleggremia) ondersteunt, vergaderingen faciliteert en het raadsinformatiesysteem in zich heeft. Tevens bevat de oplossing de videotulen en uitzendingen van (voornamelijk) raadsvergaderingen. Het systeem moet ingericht worden met als uitgangspunten een modern, digitaal en efficiënte inrichting van het proces. Het proces moet zo ingericht kunnen worden dat het digitaal, traceerbaar, geharmoniseerd en slim is. De aangeboden oplossing moet voor alle medewerkers en politieke leden van de vier organisaties beschikbaar zijn zonder onderscheid in mogelijkheden (m.b.t. de licentie, niet m.b.t. rechten binnen oplossing). De opdrachtgever gaat daarbij (ter indicatie!) uit van de volgende aantallen: totaal 1200 medewerkers waarvan ongeveer 300 medewerkers die besluiten voorleggen; 175 bestuur en managementleden; 20 administratief medewerkers; 5
beheerders. De oplossing biedt geen brede zaak oplossing en/of nieuwe DMS/RMA oplossing. De nieuwe oplossing moet
aansluiten op de huidige zaak- en DMS oplossing (Liber, Corsa van de leverancier BCT) ter archivering van
besluitvormingszaken. Er wordt geen vervanging van de fysieke camera systemen uitgevraagd. Wel (binnen scope van de opdracht) moet de nieuwe oplossing aansluiten op de huidige fysieke camera oplossingen.

Dan volgen er een dertiental vragen waaronder: Hoe staat de markt er op dit moment voor? Welke ontwikkelingen en innovaties ziet u op de markt? Welke leveranciers zijn actief? Is mededinging mogelijk? Dit is dan het schriftelijke deel van deze consultatie. U dient de antwoorden vóór 10 maart te hebben ingestuurd. Naast het schriftelijke deel zullen er op 29 en 31 maart 2022 verdiepende marktconsultatiegesprekken gehouden worden. De gesprekken zullen ongeveer vijf kwartier duren waarin deelnemers de gelegenheid krijgen voor een introductie en demonstratie van de software.

Bron: Tenderned zaterdag 19 februari 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/252726

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *