Leveren van amfibie HHNK – Aanbestedingsnieuws

Leveren van amfibie HHNK

Foto: © Wellink Equipment

De huidige amfibie die bij de afdeling Waterveiligheid & Wegen (W&W) van heemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) in gebruik is, voldoet niet aan de vigerende Nederlandse wet Kleine drijvende werktuigen. In 2016 hebben een groot aantal overheden (waaronder Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)het manifest MVI (Maatschappelijk Verantwoord Inkopen) ondertekend. Dit is een instrument die kan helpen duurzaamheidsambities te realiseren, waaronder de CO2-uitstoot.
HHNK is vooruitstrevend en wil niet achterblijven op het gebied van technologische ontwikkelingen die beschikbaar zijn op het gebied van duurzaamheid. Derhalve is aanbesteder op zoek naar een amfibie, waarmee aanbesteder beoogt een verlaging
van CO2-uitstoot te realiseren en tevens een geluidsreductie en brandstofbesparing te behalen. 
Deze aanbesteding heeft als doel om per datum opdrachtverlening een leveringsovereenkomst in te laten gaan voor een amfibie welke voldoet aan de vigerende Nederlandse wet Kleine drijvende werktuigen en is voorzien van een in Nederland, op grond van die wet, geldig binnenvaartcertificaat. De amfibie zal worden ingezet op drassige ondergrond en rietschoten. De levering betreft een amfibie ten behoeve van HHNK, conform het Programma van Eisen. Het plafondbedrag bedraagt €140.000,-, exclusief BTW.
De omvang is gebaseerd op ramingen waarbij nadrukkelijk vermeld wordt dat aan deze ramingen geen rechten ontleend kunnen worden.

Deze aanbesteding betreft een Nationale openbare aanbesteding waarbij het ARW 2016 hoofdstuk
2 wordt gevolgd.
Er wordt gegund op basis van de economisch meest voordelige inschrijving welke voor deze
aanbesteding wordt gevormd door de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV). Bij de beoordeling welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving met de beste prijs-kwaliteitsverhouding heeft gedaan worden de onderstaande criteria gehanteerd:
1. Prijs
2. Gunningscriterium 1 Duurzaamheid
3. Gunningscriterium 2 Bedieningsgemak
4. Gunningscriterium 3 Arbo-omstandigheden
5. Gunningscriterium 4 Productiviteit.

Bron: Tenderned dinsdag 22 febbruari 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/253263

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *