Marktconsultatie practicumopstellingen voertuigen – Nova College – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie practicumopstellingen voertuigen – Nova College

Illustratie: Pixabay.com

Het Nova College is een mbo-instelling en is actief in de regio IJmond, de gemeenten Haarlem, Haarlemmermeer en Amstelveen en de Duin- en Bollenstreek. Op de vestiging Beverwijk verzorgen wij opleidingen personenautotechniek. In het portfolio zitten de opleidingsniveaus 2 t/m 4 in zowel BOL- als BBL-variant.  Het Nova College is van plan haar opleidingsfaciliteiten voor de opleiding autotechniek uit te breiden met een practicum lesprogramma, inclusief leeropstellingen voor het begrijpen en leren van elektronische systemen en het oplossen van al dan niet elektronische storingen in diverse soorten voertuigsystemen en voertuigen (benzine/diesel-, hybride- en elektrische). Op dit moment zijn er al diverse leeropstellingen beschikbaar, maar nog niet voldoende om volledig in de behoefte en wensen van Nova College te kunnen voorzien. Met het snelgroeiende aantal hybride en elektrische auto’s in Nederland groeit ook de vraag naar specialisten die deze auto’s kunnen onderhouden, repareren en diagnosticeren. Het inrichten van een lesprogramma dat is toegespitst op het oplossen van elektronische storingen in diverse soorten auto’s zorgt ervoor dat de studenten van het Nova College een opleiding krijgen die goed aansluit bij de huidige en toekomstige behoefte op de arbeidsmarkt.

De doelstellingen van deze marktverkenning zijn:
– Het verkennen welke opties er zijn in de markt om te komen tot de beste invulling die past bij de vraag van Nova College.
– Het toetsen of er partijen zijn in de markt die invulling kunnen geven aan de vraag van Nova College.
– Feedback ontvangen op de randvoorwaarden/eisen.

Het Nova College is op zoek naar practicum leeropstellingen met bijbehorende digitale lesprogramma’s die haar studenten in staat stelt om complete kennis op te doen op het gebied van systemen en deelsystemen en het oplossen van diverse soorten elektronische storingen in voertuigen, welke aansluit bij de reeds aanwezige apparatuur. Complete kennis wordt hierbij
gedefinieerd als alle kennis die benodigd is om na opleiding iedere elektronische storing op te kunnen lossen die voor zouden kunnen komen in de betreffende vervoersmiddelen. Aan de markt wordt gevraagd in hoeverre invulling gegeven kan worden aan bovenstaande behoefte met inachtneming van de randvoorwaarden en eisen. Dit is zo AN het leest de enige vraag in deze consultatie.

Naar aanleiding van de schriftelijke beantwoording van de gestelde vraag kan Nova College marktpartijen vragen om een nadere schriftelijke of mondelinge toelichting te geven op de door de marktpartij gegeven antwoorden.
Van de gehele marktverkenning wordt een verslag opgesteld, waarin op hoofdlijnen de door ons verkregen inzichten ten aanzien van de door ons geformuleerde vraagstelling worden beschreven.

Er is als voorbereiding voor het inkooptraject gekozen voor een open marktverkenning, waarbij alle marktpartijen die mogelijk een oplossing kunnen bieden voor de invulling van de behoefte hun reactie kunnen geven. De marktverkenning heeft een vrijblijvend karakter. Nova College verzoekt geïnteresseerden te reageren. Aan het deelnemen aan deze marktverkenning kunnen geen rechten worden ontleend en levert geen enkel voor- of nadeel op bij een eventuele hier uit voortkomende aanbesteding.

Bron: Tenderned zondag 22 mei 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/262241

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *