Markt aan zet bij Drentse Zonneroute A37 – Aanbestedingsnieuws

Markt aan zet bij Drentse Zonneroute A37

Beeld: RWS/Studio Marco Vermeulen/The Imagineers

Energie opwekken langs de snelweg met zonnepanelen in landschapskleuren. Het project langs de A37 in Drenthe is uniek in de wereld. Dus wil het Rijksvastgoedbedrijf samen met andere overheden van de markt weten wat de beste oplossingen zijn.

Marktconsultatie Drentse Zonneroute A37

Het project Drentse Zonneroute A37 onderzoekt de mogelijkheden van het opwekken van zonne-energie langs de A37, op een traject van 42 km tussen Hoogeveen en de Duitse grens. Het traject heeft een potentie van circa 176 megawattpiek, wat overeenkomt met stroom voor ongeveer 46.000 huishoudens. Om de Drentse Zonneroute A37 ruimtelijk mogelijk te maken is een Provinciaal Inpassingsplan opgesteld, welke op 13 april 2022 is vastgesteld door de Provinciale Staten en op 26 april 2022 is gepubliceerd.

In dit project werken Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, provincie Drenthe, gemeente Coevorden, gemeente Hoogeveen, gemeente Emmen en netbeheerders Enexis en RENDO samen.

Marktconsultatie
Ter voorbereiding op de openbare procedure voor het vinden van een geschikte exploitant voor dit project organiseren de gezamenlijke initiatiefnemers een marktconsultatie. De marktconsultatie is bedoeld om zoveel mogelijk partijen te bereiken, te interesseren en te stimuleren tot meedenken over een aantal belangrijke thema’s, waaronder: ruimtelijke inpassing, RWS-randvoorwaarden, (financiële) participatie en netinpassing. Met de uitkomsten hopen de initiatiefnemers beter inzicht te krijgen in de haalbaarheid van het project, mogelijke risico’s en bijbehorende mitigerende maatregelen.

De marktconsultatie bestaat uit een bijeenkomst op 7 juni 2022 in Emmen en een schriftelijke vragenronde. Voor deelname aan de bijeenkomst dient u zich uiterlijk op 31 mei 2022 aan te melden. Meer informatie over aanmelden, de procedure van de marktconsultatie en het project is te vinden in het marktconsultatie document.

Bronnen:          https://www.biedboek.nl/nl/authentication/index?returnUrl=/nl/RealEstate/view/1359/gelegen-langs-de-rijksweg-a37-tussen-hoogevee 

en https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/actueel/nieuws/2022/05/24/markt-aan-zet-bij-drentse-zonneroute-a37

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *