Marktconsultatie patrouillemotoren Koninklijke Marechaussee – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie patrouillemotoren Koninklijke Marechaussee

Foto: © defensie.nl

De behoefte die de MatlogCo als aanbestedende dienst voor de toekomst heeft is de levering en het onderhouden van 184 patrouillemotoren ten behoeve van de Koninklijke Marechaussee. Voordat een toekomstige offerteaanvraag wordt opgesteld en uitgezet houdt de aanbestedende dienst een marktconsultatie. Het algemene doel van deze marktconsultatie is te bezien of er marktpartijen zijn die geïnteresseerd zijn in de toekomstige opdracht, of de eisen, de haalbaarheid en de randvoorwaarden van de toekomstige opdracht realistisch zijn. Tevens wil de MatlogCo kennis en inzichten van marktpartijen verzamelen welke meegenomen kunnen worden bij het opstellen van de uiteindelijke uitvraag/aanbesteding.

Nadrukkelijk wordt vermeld dat deze marktconsultatie geen onderdeel uitmaakt van de aanbestedingsprocedure. Deelname aan de marktconsultatie is geheel vrijwillig en vrijblijvend en heeft op geen enkele wijze gevolgen voor een eventuele deelname aan een eventuele aanbesteding. Partijen kunnen geen aanspraak maken op vergoedingen van eventueel gemaakte kosten in het kader van deze marktconsultatie. Aan de informatie die in het kader van de marktconsultatie wordt verstrekt, kunnen geen rechten worden ontleend. Dit geldt zowel voor de aanbestedende dienst als voor de marktpartijen. Informatie die verstrekt is gedurende de marktconsultatie, kan afwijken van de informatie die in een later stadium wordt verstrekt ten behoeve van de mogelijke aanbestedingsprocedure. Ten slotte behoudt de aanbestedende dienst zich het recht voor om het traject van deze marktconsultatie en/of de toekomstige aanbestedingsprocedure geheel of gedeeltelijk te staken.

Naast het schriftelijke deel van deze marktconsultatie zal de aanbestedende dienst individuele gesprekken voeren met een aantal deelnemers aan deze marktconsultatie. Tijdens deze gesprekken kan de aanbestedende dienst aanvullende vragen en vragen ter verduidelijking stellen over de door u ingediende documenten. De informatie uit de individuele gesprekken zal onderdeel uitmaken van het eindverslag van de marktconsultatie. De gesprekken zullen plaatsvinden van 28 februari 2022 t/m 2 maart 2022. De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor niet alle deelnemers van de marktconsultatie uit te nodigen voor een individueel gesprek. U dient in het open veld aan te geven of u wilt deelnemen aan de individuele gesprekken.

In het concept programma van eisen voor de patrouillemotoren zijn drie items omschreven:
– patrouillemotor
– patrouillemotor rijopleiding
– civiele motor rijopleiding.
De vragen hebben alle betrekking op de patrouillemotoren. Er wordt vanuit gegaan dat indien de patrouillemotoren geleverd kunnen worden, dit ook geldt voor de patrouillemotor rijopleiding en civiele motor rijopleiding.

Uiteraard is de hoofdboterham in de vragen of het PvE realistisch is en waar er beren op de weg liggen. De laatste vraag is 1.2.11. Bij deze vraagt krijgt u de gelegenheid opmerkingen, suggesties en of adviezen te delen met de aanbestedende dienst.

Nou denken wij, van Aanbestedingsnieuws, dat u hier moet aangeven of u deel wilt nemen aan de individuele gesprekken, indien niet, zult u toch het weiland in moeten.

Bron: Tenderned zondag 23 januari 2022 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/250230

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *