Marktconsultatie fietsgerelateerde data NDW – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie fietsgerelateerde data NDW

Foto: pixabay.com

NDW is een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat, alle provincies, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Stadsregio
Amsterdam, en de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht en heeft opdracht om fietsgerelateerde data op te nemen in het Nationaal Wegen Bestand (NWB). Recentelijk is het NWB daarvoor o.a. uitgebreid met fietspaden, ook fietspaden zonder straatnaam, op basis van de gegevens van de TOP10‐ NL. Hiermee is het aantal kilometers fietspad in het NWB gegroeid van plusminus 6.000 km naar circa 34.000 km (en het totale NWB naar circca 190.000km). Dat zijn nog niet alle fietspaden, dat heeft mede te maken met het actualiseringsproces van de basisregistraties. De schatting is dat er nog ongeveer 10% van de fietspaden ontbreekt. Dat aantal/aantal kilometers is te groot voor handmatige inwinning en verwerking. Wegbeheerders hebben aangegeven te streven naar een hogere compleetheid. Daarnaast heeft NDW/NWB opdracht voor een aantal projecten (verkeersveiligheid, netwerkregistratie, data voor geluidberekeningen) ontvangen waar ook fietsgerelateerde data voor benodigd is. 

De gewenste situatie is er een met een nationaal wegenbestand dat als Open Data bestand beschikbaar is en dat alle separate fietspaden bevat, inclusief een goede aansluiting op dat deel van het wegennet dat alleen voor auto’s of voor gemengd verkeer toegankelijk is. Onder separate fietspaden wordt verstaan een fietspad dat geheel vrij ligt, maar ook een fietspad dat op de rijweg ligt maar fysiek onderscheidend is door een verhoging, een richel o.i.d. Onder separate fietspaden vallen dus niet fietssuggestie stroken of andere met markeringstekens op het wegdek aangebrachte informatie die door autoverkeer eenvoudig/ongemerkt genegeerd kunnen worden. Daarnaast is behoefte aan een aantal aanvullende attributen/wegkenmerken dat het NWB nu nog niet bevat ten behoeve van de hierboven beschreven projecten.

Het doel van de marktconsultatie is zicht te krijgen hoeveel marktpartijen, als deze er zijn, onder welke leveringsvoorwaarden in staat zijn de gegevens die de partners/gebruikers van het NWB graag toegevoegd willen zien aan het NWB te leveren. Dat zowel eenmalig als/of periodiek. Het NWB heeft een frequentie van maandelijkse update, idealiter worden de benodigde
gegevens in dezelfde frequentie geactualiseerd.

De marktconsultatie zal schriftelijk geschieden. Indien er een aanvullende informatievraag is, kan het zijn dat een marktpartij wordt uitgenodigd om in gesprek te gaan. Van de marktconsultatie wordt een geanonimiseerd verslag gemaakt, waarin wel de namen van de marktpartijen die gereageerd hebben op de vragen gemeld worden. Individuele antwoorden op vragen zullen niet herleidbaar met de andere partijen die gereageerd hebben gedeeld worden, maar mogen (geanonimiseerd) door NDW wel gebruikt worden in de formulering van de eisen bij een eventuele toekomstige uitvraag.

Dan volgen in het marktconsultatiedocument de vragen, die in afwijking van de meeste MC’s nu eens niet via Tenderned beantwoord moeten worden. Het NDW heeft voor de beantwoording een e-mailadres.

Bron: Tenderned 25 januari 2022 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/250569

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *