Marktconsultatie ontwikkeling Erotisch Centrum Amsterdam – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie ontwikkeling Erotisch Centrum Amsterdam

Foto: © Holland Gift Shop

De gemeente Amsterdam heeft de ambitie om een Erotisch Centrum buiten de Wallen te ontwikkelen. Deze ambitie is onderdeel van het project “Scenario’s raamprostitutie”, dat als doelen heeft:
1. Verbetering positie sekswerkers.
2. Tegengaan ondermijning.
3. Verminderen overlast door drukte Wallen.

Uitgangspunt voor het Erotisch Centrum is 100 werkplekken voor sekswerk. Aan de ene kant is een zekere massa nodig vanwege het aanbieden van een interessanten breed aanbod en voldoende massa om efficiënt de aanwezigheid en zichtbaarheid (zowel overdag als ’s nachts) door toezichthouders en hulpverlening te kunnen organiseren. Het moeten voldoende werkplekken zijn voor een interessante business case voor 3 exploitanten.
Aan de andere kant is maximering van belang vanwege de overzichtelijkheid  en beheersbaarheid met het oog op gemeentelijk toezicht, politie en zorgpartijen. Daarnaast geeft een beperkt aantal werkruimten minder  (verkeers)-bewegingen van en naar de locatie, dit is van belang van belang voor het omgevingsbeheer. Net als bij het minimum wordt keuze voor een maximum beïnvloed vanuit de markt. Ontwikkelaars in Utrecht (Nieuwe Zandpad) gaven aan niet te veel werkplekken te willen
omdat de markt daarvoor te onzeker is. Daar is gekozen voor 96 ramen. De werkplekken in Amsterdam zijn voor twee groepen sekswerkers:

  • Raamsekswerkers: zij werven face-to-face via een raam of deuropening
  • Sekswerkers die via internet werven: zij werken vanuit een kamer zonder ‘etalageraam’.

Deze twee soorten werkplekken zouden er overigens ook exact hetzelfde uit kunnen zien, zodat er flexibiliteit in gebruik kan worden geregeld. Een werkplek kan dan bijvoorbeeld overdag met name gebruikt voor internetwerving-prostitutie en in de avond/nacht voor raamprostitutie.

De scenario’s raamprostitutie maken onderdeel uit van de “Aanpak Binnenstad”, die als doel heeft de Amsterdamse binnenstad leefbaarder te maken via onder meer de aanpak van het vastgoed, de openbare ruimte, het toerisme, coffeeshops en prostitutie.  Vorig jaar heeft de gemeente Amsterdam een marktverkenning laten uitvoeren en een locatieonderzoek uitgevoerd. Uit het locatieonderzoek zijn acht voorlopige locaties naar voren gekomen. De gemeente wil marktpartijen nu graag consulteren over deze voorlopige locaties en over het voorlopige programma van eisen dat is opgesteld voor het Erotisch Centrum. De gemeente nodigt hiervoor partijen uit die een rol kunnen spelen bij de ontwikkeling en exploitatie van een Erotisch Centrum zoals projectontwikkelaars, exploitanten van sekswerkplekken, (belangenbehartigers van) sekswerkers, beleggers, financiers, architecten, adviseurs en hoteliers.

De marktconsultatie heeft de volgende doelen:
– Het toetsen van het voorlopige programma van eisen
– Het toetsen van de acht voorlopige locaties
– Inzicht verschaffen in de voorwaarden en condities waaronder partijen willen ontwikkelen, kansen en risico’s die marktpartijen zien.
– Inzicht krijgen in geïnteresseerde marktpartijen.
– Het toetsen en aanscherpen van de criteria voor het selecteren van een locatie.

Er is gekozen voor een marktconsultatie in 2 delen;
1: Schriftelijke marktconsultatie: Geïnteresseerde marktpartijen worden verzocht om een vragenlijst te beantwoorden.
2: Mondelinge marktconsultatie: Geïnteresseerde marktpartijen worden verzocht hun interesse voor deze gespreksronde kenbaar te maken op de in vraag 20 genoemde periode. 
NDR men bedoelt hier vraag 21 ( tussen 31 mei en 4 juni 2021 )

Vanuit de gemeente Amsterdam zijn betrokkenen van de directies Openbare Orde en Veiligheid, Ruimte & Duurzaamheid, Grond & Ontwikkeling en Projectmanagementbureau bij de gesprekken aanwezig. 

Bron: Tenderned 29 april 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/226533

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *