Marktconsultatie ontmanteling illegale sigarettenfabrieken – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie ontmanteling illegale sigarettenfabrieken

Foto: Pixabay.com

De afgelopen jaren is een sterke toename van illegale sigarettenfabrieken ontstaan. De criminele organisaties die daarachter zitten gaan steeds grootschaliger te werk. Alleen al het afgelopen jaar liep de schatkist circa 50 miljoen euro aan accijnzen en BTW mis door deze vorm van criminaliteit. Het OM, de Douane en de FIOD werken intensief samen om de criminele organisaties die zich hiermee bezighouden te ontmantelen. De FIOD valt samen met de Politie en OM een mogelijk illegale sigarettenfabriek in. De FIOD schakelt Domeinen Roerende Zaken (DRZ) in voor de coördinatie en uitvoering van het logistieke proces nadat de inval heeft plaatsgevonden. Voor de ontmanteling van de sigarettenfabriek schakelt DRZ een marktpartij in om de feitelijke ontmanteling en verwerking te organiseren. Hiervoor dient een contract afgesloten te worden en een marktpartij geselecteerd te worden die de komende jaren de dienstverlening kan verzorgen.

De primaire doelstelling van de marktconsultatie is om te reflecteren en inzicht te verkrijgen over mogelijkheden en risico’s. Daarbij is men vooral geïnteresseerd in de zienswijze van de markt. Om invulling te geven aan bovengenoemde doelstellingen is de belastingdienst op zoek naar
bedrijven die hierin, geheel vrijblijvend, willen meedenken. 
De aanbesteding behelst het ontmantelen van illegale sigarettenfabrieken. De aanbestedende dienst is op zoek naar een dienstverlener die in staat is om op plaats delict, na aanwijzing van DRZ de ontmanteling op te starten en het materiaal (machines, producten, afval en emballage) te sorteren en te transporteren naar 1 van de opslaglocaties van DRZ( Bleiswijk, Hoogeveen en Ulicoten.). De ontmanteling kan in heel Nederland plaatsvinden.

Het IUC kiest ervoor om door middel van een open procedure via Tenderned marktpartijen te werven voor deelname aan een mondelinge bilaterale marktconsultatie. Een open procedure houdt in dat alle relevante marktpartijen hun interesse om deel te nemen aan deze marktconsultatie kenbaar kunnen maken. Hiermee stelt het IUC Belastingdienst ook marktpartijen die zich (nog) buiten het netwerk van de Rijksoverheid bevinden in de gelegenheid om mee te doen. Een mondelinge bilaterale consultatie houdt in dat er één-op-één gesprekken worden gevoerd tussen vertegenwoordigers van een marktpartij en vertegenwoordigers van de Belastingdienst en DRZ. Deze marktconsultatie bestaat daardoor uit afzonderlijke interviewgesprekken waarbij marktpartijen worden geïnterviewd door vertegenwoordigers van de Belastingdienst en DRZ. De
gesprekken vinden plaats achter gesloten deuren en zijn niet openbaar. Hiermee beoogt het IUC de omstandigheden te creëren voor het voeren van verdiepende gesprekken met de markt.

De marktconsultatie wordt gehouden op 14 januari 2020. Indien de gesprekken door veel animo niet op 1 dag kunnen plaatsvinden, zullen er eveneens gesprekken op 15 januari gevoerd worden. Een interviewgesprek duurt maximaal 75 minuten.
In hoofdlijnen ziet de gespreksagenda van de marktconsultatie er als volgt uit:
1. Opening, kennismaking en toelichting: 10 minuten
2. Presentatie organisatie: 15 minuten
3. Dialoog Belastingdienst – marktpartij: 45 minuten
4. Afronding en toelichting vervolgprocedure: 5 minuten

Bron: Tenderned 20 december 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/183669

 

 

1 thought on “Marktconsultatie ontmanteling illegale sigarettenfabrieken

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *