Vooraankondiging van de renovatie en herinrichting van het Gerechtsgebouw Utrecht – Aanbestedingsnieuws

Vooraankondiging van de renovatie en herinrichting van het Gerechtsgebouw Utrecht

Het project bestaat uit drie onderdelen: herinrichting van kantoorverdiepingen, partieel grootschalig onderhoud en verduurzaming. Het projectgebied bestaat uit vijf bouwdelen, A tot en met E, met daarin totaal 24 kantoorverdiepingen. 7 van deze verdiepingen zijn reeds opnieuw ingericht, maar behoeven nog aanpassingen op technisch vlak. De overige 17 verdiepingen worden in dit project geheel aangepakt, dat wil zeggen zowel heringericht als technisch aangepast.

Het onderhoud betreft hier de gebouwschil, zoals daken, zonwering en schilderwerk alsmede vervangingsonderhoud van diverse installatie onderdelen. In het kader van verduurzaming worden daken extra geïsoleerd en ledverlichting wordt aangebracht.

De installatietechnische werkzaamheden zijn beperkt tot het deel dat zich binnen het projectgebied bevindt. Opwekkende installaties en kanalenwerk in leidingschachten vallen buiten de scope. Werktuigbouwkundige onderdelen worden zoveel mogelijk gereviseerd en aangepast op de nieuwe indeling. Elektrotechnische en databekabeling wordt vervangen, maar kabel- en wandgoten worden zo veel mogelijk hergebruikt.

Ten behoeve van de aanbesteding zijn functionele plattegrondindelingen gemaakt. De opdrachtnemer werkt deze indelingen na gunning uit tot een Definitief Ontwerp. Dit DO wordt per verdieping vastgesteld met de gebruikers. Eventuele optimalisaties op functionele indeling worden door de opdrachtnemer verwerkt tot uitvoeringsontwerp. Voor installaties zijn systeemkeuzes gemaakt; de opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de engineering hiervan.

De herinrichting en technische aanpassing van de 17 kantoorverdiepingen vindt per cluster van twee verdiepingen plaats. De technische aanpassingen van de 7 reeds heringerichte verdiepingen vindt eveneens gefaseerd plaats. De uiterste opleverdatum is 15 maart 2023.

De aanbesteding verloopt volgens de concurrentiegerichte dialoog, Europese procedure uit hoofdstuk 4 van het ARW 2016. Dit betekent dat de aanbesteding in twee fasen plaatsvindt. In de eerste fase (de aanmeldingsfase) worden alle geïnteresseerde ondernemingen in de gelegenheid gesteld zich aan te melden als gegadigde. Het doel van deze fase is om maximaal drie gegadigden te selecteren. Deze gegadigden worden vervolgens uitgenodigd tot het indienen van een inschrijving (de dialoog- en inschrijvingsfase)

Bron: Tenderned 20 december 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/183704

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *