Marktconsultatie nieuwbouw stadhuis Amersfoort – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie nieuwbouw stadhuis Amersfoort

Voorlopig ontwerp Huis van de Stad Amersfoort. © Gemeente Amersfoort

Gemeente Amersfoort is momenteel bezig met de ontwikkeling van het nieuwe Huis voor de Stad (HvdS). Om de aanbesteding van het werk van dit project zo goed mogelijk voor te bereiden hecht de gemeente Amersfoort veel waarde aan de mening en input van marktpartijen. Zodoende kan de opdracht optimaal worden afgestemd op hetgeen in de markt leeft, met als doel een voor alle partijen succesvolle aanbesteding te bevorderen. Door middel van deze marktconsultatie wordt aan marktpartijen de gelegenheid gegeven hun mening te geven over en input te geven voor de beoogde aanbestedingsprocedure.

NDR Het consultatiedocument heeft als datum 5 september 2022 en publicatie zou zijn op 8 september 2022. Vandaag 14 september 2022 vinden we deze consultatie terug onder de gewone aankondigingen. Men wil de schriftelijke antwoorden voor 20 september 2022 ontvangen zodat men op 27 met het mondelinge deel kan aanvangen. De marktconsultatieplanning is, zo zegt aanbesteder, naar de huidige inzichten, als volgt:
1. Publicatie marktconsultatiedocumenten: 5 september 2022;
2. Ontvangst antwoorden schriftelijke marktconsultatie (uiterlijk): 20 september 2022;
3. Verzenden uitnodiging mondelinge consultatie: vanaf 23 september 2022;
4. Mondelinge marktconsultatie: 27 september 2022. 

De marktconsultatie bestaat uit één of twee stappen; de schriftelijke en (eventueel) de mondelinge marktconsultatie.
Schriftelijke consultatie
De geïnteresseerde partijen kunnen op basis van het marktconsultatiedocument de ingevulde vragenlijst met antwoorden retourneren (indienen als bijlage bij een bericht op Tenderned). Alleen de vragen die voor u relevant zijn behoeven beantwoord te worden. Het is dus niet de bedoeling dat u alle vragen beantwoordt, tenzij alle vragen voor u relevant zijn natuurlijk. De vragenlijst is opgenomen in bijlage 1 van het consultatiedocument en is tevens in *.docx formaat beschikbaar gesteld.
De antwoorden zijn bij voorkeur kort en bondig, en overeenkomstig de nummering van de vragenlijst. Eventuele bijlagen bij de antwoorden dienen te worden voorzien van een duidelijke verwijzing naar de betreffende vraag /vragen. De ingevulde vragenlijst moet uiterlijk op 20 september 2022 zijn ingediend via Tenderned. De schriftelijke antwoorden van marktpartijen worden door de marktconsultatiecommissie zorgvuldig bestudeerd. Vervolgens kunnen, op basis van de gegeven antwoorden, partijen worden uitgenodigd voor een mondelinge marktconsultatie.
Mondelinge consultatie
De mondelinge consultatie heeft onder andere tot doel om te komen tot een verdiepingsslag van de eerder gegeven antwoorden. De mondelinge consultatie zal in voorkomend geval plaatsvinden in de vorm van een individueel gesprek/dialoog van circa 60 minuten per partij. De partijen die voor de mondelinge consultatie worden uitgenodigd zullen te zijner tijd een uitnodiging ontvangen.

Naar het oordeel van de gemeente Amersfoort is, mede in relatie tot de huidige marktomstandigheden, de (Europese) mededingingsprocedure met onderhandeling het meest geschikt voor de aanbesteding van de opdracht. Bij deze aanbesteding zal het Europese deel van hoofdstuk 5 van het ARW 2016 gehanteerd worden. Het werk zal worden aanbesteed op basis van bestekstukken.
De gemeente Amersfoort heeft de volgende fasering voor de aanbesteding voor ogen:
1. selectiefase;
2. gunningsfase;
3. (indien nodig/optioneel) onderhandelingsfase;

De opdracht bestaat uit de volgende onderdelen:
1. uitwerking TO / bestek naar een UO;
2. realisatie van het werk; en
3. onderhoudsverplichting.

De perceelindeling voor de opdracht is momenteel nog niet definitief bepaald. De opties die worden overwogen zijn:
• Optie 1: één perceel:
– perceel 1: bouwkunde, werktuigkunde, elektrotechniek, transportinstallaties en landschap1
• Optie 2: twee percelen:
– perceel 1: bouwkunde (transportinstallaties en landschap)
– perceel 2: installaties (werktuigbouwkunde, elektrotechniek)
Voor het project acht de gemeente Amersfoort een aanbesteding in één perceel het meest passend.

Bron: Tenderned woensdag 14 september 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/272080

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *