Aannemer nieuwbouw OSC Stadionpark Rotterdam – Aanbestedingsnieuws

Aannemer nieuwbouw OSC Stadionpark Rotterdam

DO OSC Stadionpark. Impressie: © Gemeente Rotterdam

Op Feyenoords’ voormalige trainingscomplex Varkenoord, pal naast De Kuip, verrijst binnen enkele jaren een nieuwe woonbuurt: de ‘Sportcampus Noordoost’. Deze multifunctionele buurt, waarvan het stedenbouwkundig ontwerp recent door het college van B en W is vastgesteld, biedt ruimte aan zo’n 850 woningen, voorzieningen, twee schoolgebouwen en een sportcomplex. Het ontwerp is voortgekomen uit het Masterplan Sportcampus en Park De Twee Heuvels, waarvan het grootste
gedeelte – park en sportvelden – inmiddels is aangelegd.

De Sportcampus en Park De Twee Heuvels zijn onderdeel van de grotere ontwikkeling van Stadionpark, met onder andere ook het toekomstige Feyenoord City met het nieuwe stadion. De Sportcampus Noordoost is ongeveer 13 hectare groot. Het wordt een parkachtige buurt; grotendeels autovrij, waar voetgangers en fietsers de hoofdrol hebben. Een diverse buurt, met een groot aantal typen woningen, voorzieningen en werkplekken. Een actieve buurt; waar de buitenruimte én de gebouwen uitnodigen om te bewegen en te ontspannen. En een inclusieve buurt; waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar het echt thuiskomen is. Daarmee past de ontwikkeling van de Sportcampus in de wens om actievere levensstijl op Zuid te creëren. Het plan bevordert sportparticipatie en gezondheid door de buitenruimte zodanig in te richten dat beweging wordt aangemoedigd. Het hoogteverschil in het terrein wordt benut om een bijzondere symbiose tussen programma en landschap te creëren, die aansluit op de groenstructuren en routes in de omgeving. Zo ontstaat een 21ste -eeuwse tuinstad; met diverse vormen van groen maar ook met stedelijke dichtheden. De duurzaamheidsambitie legt de focus op gezondheid, klimaatadaptatie, ecologie & landschap en mobiliteit.

Het werk omvat het gehele bouwkundige en installatietechnische deel evenals de inrichting van de, tot dit project behorende, buitenruimte. Het werk wordt aanbesteed volgens de concurrentiegerichte dialoog, waarmee een aannemer wordt geselecteerd. Voorafgaand aan deze aanbesteding volgens de concurrentiegerichte Dialoog heeft de aanbesteder een marktconsultatie doorlopen. De bevindingen uit die marktconsultatie zijn gebruikt om deze aanbestedingsprocedure vorm te geven. Het betreft namelijk een complexe bouwopgave waarbij de marktomstandigheden zowel financieel als technisch vragen om een nadere verkenning. De complexiteit van de uitvoeringsmethodiek en -logistiek (‘bouwen op een terp’, ‘een meerlaagse school bouwen boven op een sporthal met grote vrije overspanning’ en het werken in een gebiedsontwikkeling met meerdere bouwopgaves) in combinatie met de huidige economische omstandigheden en ontwikkelingen, zijn voor de aanbesteder redenen geweest om in de aanbesteding te kiezen voor de concurrentiegerichte dialoog. De gemeente wenst in dialoog te treden met een beperkt aantal marktpartijen om op die manier de opdracht zo goed mogelijk te kunnen specificeren en de geselecteerde gegadigden in staat te stellen hun beste en meest passende inschrijving te doen.

De aanbestedingsprocedure verloopt in drie fasen:
♦ De selectiefase
♦ De dialoogfase
♦ De inschrijvingsfase

In de eerste fase, de selectiefase, kan iedere geïnteresseerde zich aanmelden als gegadigde. Vervolgens zal een selectie plaatsvinden waarmee wordt beoogd drie gegadigden te selecteren ten behoeve van de dialoogfase en de gunningsfase. In de inschrijvingsfase is het gunningscriterium de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned donderdag 15 september 2022

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/272240

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *