Marktconsultatie – Nieuw Haags bibliotheeksysteem – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie – Nieuw Haags bibliotheeksysteem

Foto: © E.Ploeg

De Bibliotheek Den Haag (BDH) is, met meer dan 90.000 leden en 17 vestigingen, één van de grootste openbare bibliotheken van Nederland. Als één van de weinige openbare bibliotheken, hoort de BDH bij de gemeente Den Haag, en werkt daarbij nauw samen met het Haags Gemeentearchief (HGA). De BDH is een moderne bibliotheek, waarbij alle wettelijke taken voor bibliotheken zichtbaar ingevuld worden, en er vele partnerschappen worden aangegaan. Zo is er een samenwerking met het Koninklijk Conservatorium (KC) en het Nederlands Muziek Instituut (NMI). De BDH gebruikt al vele jaren het bibliotheeksysteem Concerto van leverancier Bibliomondo. Dit systeem voldoet technisch en functioneel niet meer voor de gebruikers, en moet vervangen worden. Vervanging vervult de noodzaak om rechtmatig aan te kopen, en het moet voor BDH nieuwe functionaliteiten en innovatie mogelijk maken, en daarnaast moet een nieuw systeem ruimte bieden om de genoemde partners (KC, NMI, HGA) te kunnen ondersteunen in hun behoeftes voor een bibliotheeksysteem. Samen vormt dit het nieuwe Haags Bibliotheeksysteem.

Met deze marktconsultatie beoogt de gemeente Den Haag in een vroeg stadium inzicht te krijgen in de standaardwerking van bibliotheeksystemen anno nu, hoe deze zijn opgebouwd qua basisfunctionaliteit, modules, opties en maatwerk. Ook wil BDH inzicht hebben in de mate van ondersteuning die leveranciers kunnen bieden bij de migratie van het oude naar het nieuwe systeem en later (optioneel) de integraties van nog eens drie systemen (van KC, NMI en HGA) in dezelfde omgeving. Passend bij de ICT-strategie van de gemeente zou de technische realisatie van het nieuwe systeem ‘in de cloud’ zijn, en wil BDH het product zoveel mogelijk ‘as-a-service’ afnemen, en ook hierover wordt BDH graag geïnformeerd – hoe ver leveranciers hiermee zijn, en wat daarbij de mogelijke SLA’s en prijsmodellen zijn. BDH wil graag weten welke mate van detaillering in een
Programma van Eisen voor leveranciers noodzakelijk en voldoende is om tot een goed voorstel te komen. En tot slot heeft BDA als doel om de verschillende aanbieders in de markt beter te leren kennen. Aan de hand van de resultaten van de marktconsultatie worden vervolgstappen bepaald.

Zoals gebruikelijk is er een schriftelijk deel waarbij deelnemers verzocht worden een aantal vragen te beantwoorden. Mocht er bij BDH behoefte zijn aan een verdere verdieping kunnen deelnemers worden uitgenodigd voor een gesprek in week 16/17. Er zal een beknopt verslag worden gemaakt van de belangrijkste conclusies van de marktconsultatie. Dit verslag wordt (geanonimiseerd) aan de deelnemers van de marktconsultatie teruggekoppeld via een publicatie op TenderNed.
Bij het vervolg op deze marktconsultatie (via aanbesteding) wordt het document als informatieve bijlage beschikbaar gesteld.

De marktconsultatie is bedoeld voor marktpartijen die over passende ideeën en de benodigde kennis en expertise beschikken terzake van een nieuw Bibliotheek systeem t.b.v. de Bibliotheek gemeente Den Haag. De gemeente behoudt zich het recht voor om geïnteresseerden die evident niet tot deze doelgroep behoren van deelname aan de marktconsultatie uit te sluiten, c.q. hun reacties terzijde te leggen en ook deze reactie niet mee te nemen in het verslag.

Bron: Tenderned 29 maart 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/223472

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *