Marktconsultatie exploitatie sportaccommodaties Uitgeest – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie exploitatie sportaccommodaties Uitgeest

Graag wil de gemeente Uitgeest u uitnodigen deel te nemen aan een (informatie)bijeenkomst voor marktpartijen over de aanbesteding van de exploitatie van sportaccommodaties De Zien en de Meet op 13 januari 2022 om 16.00 uur. Deze uitnodiging aan ondernemers om deel te nemen aan deze bijeenkomst is vrijblijvend.

De gemeente Uitgeest heeft recent sportcentrum De Zien in Uitgeest aangekocht. Met de vorige eigenaar is overeengekomen dat hij tot 1 juli 2022 de sporthal nog exploiteert, zodat de gemeente de komende periode op zoek kan gaan naar een nieuwe exploitant. Naast sportcentrum de Zien beschikt de gemeente over een sportzaal (de Meet) in eigen beheer. De gemeente vindt het van belang dat de exploitaties van de sportaccommodaties goed op elkaar worden afgestemd, onder meer daar waar het gaat om de programmering. Daarom wil de gemeente de exploitatie van de beide accommodaties bij één exploitant onderbrengen. Om een exploitant te selecteren voor beheer en exploitatie van de accommodaties doorloopt de gemeente een aanbestedingsprocedure.

Sportcentrum de Zien, gelegen in de kern Uitgeest, is omstreeks 1980 gebouwd en is daarmee ongeveer 40 jaar oud. Op basis van het in 2021 opgestelde MJOP is de onderhoudsstaat als matig tot redelijk goed aangemerkt. Het centrum bestaat uit:
Een sporthal (1.895 m²) door middel van één schuifwand op te delen in 1/3 hal en 2/3 hal
Een tennishal (1.750 m²)
2 squashbanen (128 m²)
Een ruimte met biljarttafels (67 m²)
Een horecaruimte inclusief keuken, dienst en toilet (249 m²)
Een permanent aan een fysiotherapeut verhuurde wacht- en praktijkruimte (85 m²)

Met bovengenoemde ruimten biedt het sportcentrum een thuisbasis voor diverse sportverenigingen voor het beoefenen van biljart, dart, gymnastiek, korfbal, squash, tennis, volleybal, zaalhockey en -voetbal. Ook wordt de sporthal gedurende het schooljaar en in samenwerking met de gemeente Uitgeest, ingezet voor het bewegingsonderwijs voor basisscholen.
Naast deze vaste gebruikers, zijn er geïnteresseerden voor huur van ruimte en zijn de ruimten ook op incidentele basis te huur voor bijvoorbeeld evenementen en toernooien.

Sportzaal de Meet, gelegen aan de Castricummerweg in Uitgeest, is sterk verouderd en moet worden vervangen. De sportzaal is 16 bij 27 meter en heeft een vrije hoogte van 7 meter. De voorziening kent behalve het sporten zelf geen andere voorzieningen, zoals een horeca- of verblijfsvoorziening. De zaal wordt gebruikt voor onderwijs en door diverse sportverenigingen (gymnastiek, damesgym, dansen, aikido en badminton). Omdat de huidige sportzaal aan het einde van haar levensduur is, heeft de gemeenteraad krediet beschikbaar gesteld voor vervangende nieuwbouw. De precieze invulling/ configuratie van de accommodatie wordt momenteel uitgewerkt. Volgens planning wordt de nieuwe zaal medio 2023 in gebruik genomen.
Tijdens de komende aanbestedingsprocedure zal een schouwmogelijkheid worden geboden zodat u de accommodaties kunt bezichtigen.

Zoals gezegd wil de gemeente de exploitatie van beide accommodaties bij één marktpartij onderbrengen. De gemeente beoogt hiermee complementariteit en samenhang tussen de exploitaties van de Zien en de Meet te bereiken, onder meer daar waar het gaat om de programmering. De gemeente zoekt voor het beheer en de exploitatie van de accommodaties een marktpartij die de accommodaties op professionele wijze exploiteert en die aantoonbare en ruime (specifieke) ervaring heeft met het risicodragend exploiteren van sportaccommodaties met een horecavoorziening.
De nieuwe exploitatieperiode start op 1 juli 2022. De winnende partij dient een lokale BV op te richten. De gemeente sluit met deze partij een huurovereenkomst en een exploitatieovereenkomst voor tien en een half jaar. In deze contracten worden voorwaarden opgenomen die aan de exploitatie zijn verbonden. In verband met de Wet overgang van onderneming komt het (vaste) personeel mee over.

In de eerste plaats organiseert de gemeente deze bijeenkomst om marktpartijen die minder bekend zijn met het fenomeen “aanbestedingen” te informeren over deze specifieke aanbesteding. Ook wil de gemeente voorafgaand aan de aanbesteding een beeld krijgen van mogelijkheden en beperkingen die marktpartijen zien ten aanzien van een succesvolle deelname aan de procedure en een succesvolle exploitatie.

Voor u als deelnemer aan de bijeenkomst is er het voordeel dat u vroegtijdig een beeld heeft van de opdracht. Daarnaast kan de markt suggesties aandragen op basis van de ontvangen informatie. Hierdoor dragen de marktpartijen bij aan het vergroten van de succeskans van de aanbesteding.

Het doel van de bijeenkomst is dan ook:
• Marktpartijen informeren over de aanbesteding.
• Uitgangspunten en aannames bij de marktpartijen toetsen.
• Een beeld te krijgen van visies, suggesties en ideeën vanuit de markt.
• Een beeld te krijgen van de interesse van de markt in de aanbesteding.

De gemeente wil benadrukken dat er in deze fase geen sprake is van beoordeling of selectie van mogelijke inschrijvers. Deze bijeenkomst is enkel gericht op het delen en verkrijgen van kennis omtrent de aanbesteding(sprocedure). De bijeenkomst bestaat uit één openbare, plenaire sessie. Daarna is er de mogelijkheid om schriftelijk te reageren. Na afloop van de bijeenkomst hebben partijen tot en met 16 januari de gelegenheid om schriftelijke reacties op en suggesties naar aanleiding van de gedeelde informatie aan de gemeente te sturen.

Indien u aanwezig wenst te zijn bij de bijeenkomst vragen we u om uiterlijk 11 januari een mail te sturen of u aan te melden via TenderNed.

Bron: Tenderned zaterdag 25 december 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/248143

 

 

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *