Marktconsultatie maatschappelijke begeleiding (asiel)statushouders – Gemeente Lansingerland – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie maatschappelijke begeleiding (asiel)statushouders – Gemeente Lansingerland

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Illustratie: Pixabay.com

Het Rijk stelt een bedrag beschikbaar aan gemeenten voor de maatschappelijke begeleiding van (asiel)statushouders. Het gaat hier om een wettelijke taak. Omdat (asiel)statushouders zich over het algemeen niet of nauwelijks hebben kunnen voorbereiden op hun komst naar Nederland, hecht de regering eraan hen in de eerste fase van hun verblijf in de gemeente te begeleiden. Dit gaat om ondersteuning bij het regelen van praktische zaken en bij de kennismaking met de Nederlandse samenleving. Met deze marktconsultatie gaan wij na of er partijen zijn die een aanbod hebben voor maatschappelijke begeleiding van (asiel)statushouders.

Geïnteresseerde partijen worden van harte uitgenodigd voor deelname aan deze schriftelijke marktconsultatie. Het doel van deze marktconsultatie is om het gelijkheidsbeginsel te waarborgen.  De gemeente gebruikt de input uit deze marktconsultatie om de opdracht voor de dienst Maatschappelijke begeleiding verder vorm te geven.

Beschrijving van de gewenste dienstverlening

 • U biedt maatschappelijke begeleiding aan alle nieuwe statushouders die gedurende de overeengekomen periode onder de taakstelling vallen en een woning betrekken in de gemeente Lansingerland.
 • De begeleiding heeft als doel om de zelfredzaamheid te vergroten. Hierbij besteedt u specifiek aandacht aan:
  • Ondersteuning bij het regelen van praktische zaken van voorzieningen zoals wonen, zorg, werk, inkomen, verzekeringen en onderwijs;
  • Het ingeschreven staan bij en bekend zijn met de taken/mogelijkheden van een huisarts en tandarts;
  • Het ondersteunen met en het toewerken naar het zelfstandig kunnen voeren van een elementaire financiële administratie;
  • Het bekend zijn met de taak en functie van de diverse toegangspartijen, zodat de statushouder weet wie/welke partijen bij toekomstige hulpvragen benaderd kunnen worden;
  • Het wegwijs worden in de Nederlandse cultuur;
  • De zelfredzaamheid en eigen regie over het leven vergroten;
  • Het op orde brengen en stabiliseren van een huishouding volgens Nederlandse begrippen, normen en waarden;
  • Het ontwikkelen en onderhouden van een sociaal netwerk in Lansingerland;
  • Aandacht voor leefgebieden die raken aan het welzijn;
  • Het aangaan en nakomen van maatschappelijke verplichtingen;
  • Het ondernemen van activiteiten op recreatief en sportief gebied;
  • Het eventueel op zoek gaan naar (vrijwilligers)werk of een betaalde baan.
 • U heeft een signalerende rol/ functie. De signalen worden gedeeld met de consulent(en) van de gemeente.
 • U heeft een vaste contactpersoon per statushouder.
 • U legt enkele keren per jaar een huisbezoek af bij de statushouder.
 • U benadert de statushouder proactief voor een huisbezoek.
 • U bent aanwezig bij het (eerste) gesprek van de Brede intake in de gemeente.
 • U heeft nauw contact met andere aanbieders in het Sociaal Domein, en specifiek met de toegangspartijen in Lansingerland.
 • U borgt de kwaliteit van de dienstverlening door de vrijwilligers op te leiden en goed te informeren over (actuele) ontwikkelingen in Lansingerland en Nederland.
 • U heeft de intentie dat er vijf dagen p/week tijdens kantooruren minimaal één coördinator bereikbaar is voor vragen vanuit de consulenten en borgt dit voor minimaal vier dagen.

In het marktconsultatie document stelt de gemeente een achttal vragen met betrekking tot dit onderwerp en verzoekt u bij beantwoording gebruik te maken van het voorgekookte antwoordformulier en de antwoorden in te zenden voor 16 maart 2023. Vragen kunt u nog stellen tot 2 maart 2023.

Bron: Tenderned donderdag 23 februari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/289637

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 24 februari 2023

 

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *