Marktconsultatie – Levering van muggenvallen en verbruiksproducten – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie – Levering van muggenvallen en verbruiksproducten

Foto: www.pixabay.com

Diverse in Nederland voorkomende (inheemse) soorten steekmuggen en teken kunnen virussen, bacteriën en/of parasieten overdragen op mensen en dieren. De NVWA (Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit) onderzoekt waar deze muggen en teken in Nederland worden aangetroffen en ook hoe zij ons land binnenkomen. De NVWA plaatst ieder jaar verspreid over Nederland diverse muggenvallen. En gebruikt de resultaten
om verspreidingskaarten van de Nederlandse muggensoorten te maken. Deze helpen inzicht te krijgen in eventuele risico’s op de verspreiding van ziekten door bepaalde muggen. Om de insleep van exotische muggen te monitoren heeft de NVWA daarnaast muggenvallen geplaatst bij diverse soorten bedrijven die een relatie hebben met import of internationaal transport/vervoer, deze vallen worden ook gebruikt als er sprake is van een uitbraak.

Een ieder, die aan de beschreven eisen voldoet, in de gelegenheid te stellen om zijn interesse kenbaar te maken voor de opdracht om specifieke materialen/vallen ten behoeve van de monitoring van steekmuggen te leveren is het doel van deze marktconsultatie.  De omvang van de opdracht over de gehele looptijd (max. 4 jaar) bedraagt ca. € 80.000,- exclusief btw.

De NVWA is op zoek naar een leverancier die gespecialiseerde steekmuggenvallen levert. Onderzoekers wereldwijd gebruiken specifieke vallen vanwege hun bewezen effectiviteit (deze wetenschappelijk ontwikkelde vallen en lokstoffen bereiken niet te evenaren resultaten) en daardoor
kunnen alleen deze resultaten vergeleken worden met meetgegevens van andere onderzoeken, dit is noodzakelijk.
Gespecificeerd moeten de vallen aan de volgende eisen voldoen:

  • De effectiviteit van de val voor de specifieke doelstelling (denk aan: inheems algemeen, inheems specifiek Culex, exotische muggen ongespecificeerd, Aedes muggen uit het subgenus Stegomyia, broedplekzoekende versus bloedmaal zoekende steekmuggen) moet blijken uit
    gepubliceerde wetenschappelijke artikelen;
  • Aantoonbare internationale inzet, vooral binnen Europa;
  • De vallen moeten duurzaam (minimaal 1 seizoen kunnen draaien) en met zo min mogelijk aanpassingen inzetbaar zijn voor specifieke doelen. Denk aan: continue versus wekelijks of dagelijks gereguleerde CO2 (klok schakelaars), Europese stekkers & netspanning etc.;
  • Voor monitoringsdoeleinden is het van essentieel belang dat de inhoud van de val (insecten) eenvoudig (wisselen zonder dat insecten kunnen ontsnappen) en met zo min mogelijk schade (vanwege beschadigen determinatie kenmerken) aan het laboratorium kan worden aangeleverd met behulp van een afsluitbaar verzamelnetje (voor sommige doelstellingen: een plakplaatje);
  • Voor continuïteit, vergelijking tussen de jaren en eerlijke vergelijking tussen locaties over de jaren, is het belangrijk dat de vallen vergelijkbaar zijn met de nu binnen de monitoring ingezette typen, dat zijn met name de modellen BG Sentinel 1&2/Mosquitaire/GAT/CDC lighttrap en Mosquito Magnet Liberty Plus.
  • Omdat deze producten ook met regelmaat gebruikt worden bij calamiteiten is het noodzakelijk dat de producten binnen vijf werkdagen geleverd kunnen worden, in geval van vallen zal dit een 10 tot 50tal kunnen zijn of bij verbruiksproducten zoals verzamelnetjes die in de vallen passen zullen dat er circa honderden zijn.

Indien u beschikt over aantoonbare ervaring met het leveren van gespecialiseerde muggenvallen bij vergelijkbare projecten, kunt u uw interesse bij ons kenbaar maken. Als resultaat van de marktraadpleging kan de NVWA besluiten om een vervolgtraject te starten. Geïnteresseerden kunnen in dit traject worden uitgenodigd voor het doen van een offerte. Indien er meer dan 5 gegadigden op de marktraadpleging reageren, zal voorafgaande aan de offerteaanvraag een leveranciersselectie plaatsvinden. Bij een eventueel vervolgtraject zal geen onderscheid worden gemaakt tussen partijen die al dan niet hebben deelgenomen aan de marktraadpleging. Reacties moeten uiterlijk 28 augustus 2020 binnen zijn. 

Bron: Tenderned 14 augustus 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/202662

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *