Kantoorartikelen campus Deltion College – Aanbestedingsnieuws

Kantoorartikelen campus Deltion College

Foto: pixabay.com

De Campus Deltion College bevindt zich aan de rand van het centrum van Zwolle en bestaat uit een elf gebouwen die met een centrale “boulevard” met elkaar zijn verbonden. Hieraan zijn ook de parkeergarages P1 en P2 direct verbonden. Los van deze geschakelde gebouwen behoren ook gebouw “Grijs” en “Hooglaer” tot de campus. Bij de Campus Deltion College staan op dit moment 17.000 MBO studenten ingeschreven en werken ongeveer 1570 medewerkers. Op de Campus wordt zowel overdag als ook in de avond onderwijs gegeven. Voorts kent Deltion College enkele (tijdelijke) locaties elders in Zwolle.

De opdracht in deze aanbesteding heeft betrekking op de levering van kantoorartikelen. Het gaat hierbij om artikelen die
vallen binnen de volgende 11 artikelgroepen:

1. Schrijf- en notitieblokken, gekleurd papier;
2. Bureauaccessoires;
3. Hechtmiddelen en toebehoren;
4. Ordners, mappen, ringbanden en toebehoren;
5. Schrijfwaren en toebehoren;
6. Postverwerking en verpakking;
7. Batterijen;
8. Toners;
9. Presentatiemiddelen;
10. Agenda’s en kalenders;
11. Overige facilitaire producten.

Het gewenste resultaat van deze aanbesteding is het komen tot een raamovereenkomst met één opdrachtnemer voor de levering van kantoorartikelen binnen het Deltion College. Het Deltion College is hierbij nadrukkelijk op zoek naar een langdurige samenwerking. De beoogde raamovereenkomst wordt onder de Algemene Rijksinkoopvoorwaarden 2018 (ARIV- 2018) afgesloten, met een initiële looptijd van twee jaren, met een aan het Deltion College toekomende optie tot verlenging van achtereenvolgens éénmaal vier jaren en éénmaal twee jaren. De maximale looptijd van dit contract bij gebruik van verlengopties is daarmee acht jaren. Hiervoor is gekozen, omdat de kosten van een aanbesteding zowel voor opdrachtgever als opdrachtnemer niet in verhouding staan tot de opbrengsten van de beoogde overeenkomst. Wanneer de procedure volgens planning verloopt, heeft het Deltion College de intentie de raamovereenkomst op 1 mei 2022 in te laten gaan. De maximale waarde van deze raamovereenkomst is gesteld op €800.000,-. Dit bedrag is gebaseerd op de maximale looptijd. Er is gekozen voor de openbare procedure. Het gunningscriterium voor deze aanbesteding is de economisch meest voordelige inschrijving,
waarbij gekozen is voor het subgunningscriterium: beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV).

Bron: Tenderned woensdag 5 januari 2022 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/248613

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *