Groot onderhoud Rijndijk-Oost – Alphen aan den Rijn – Aanbestedingsnieuws

Groot onderhoud Rijndijk-Oost – Alphen aan den Rijn

Foto: Google Streetview

Dit project betreft de aanbesteding voor het groot onderhoud van Rijndijk-Oost. De technische staat, van met name het asfalt, is de reden voor het groot onderhoud van deze weg. De drempelplateaus zijn verzakt en de bermen te hoog, waardoor wateroverlast ontstaat. Daarnaast wordt het fietspad onderdeel van een snelfietsroute en dient het bestaande fietspad minimaal 3,5 meter breed te worden. De ambitie is om het gehele profiel van de Rijndijk technisch weer op orde te krijgen en tevens de waterafvoer te verbeteren. Naast onderhoud van de rijbaan, is ook onderhoud aan het jaagpad langs de Oude Rijn en het fietspad en voetpad aan de zuidzijde nodig om de gehele Rijndijk weer in goede staat te krijgen. De vastgestelde inrichtings- en beheerkwaliteit is de basis. Naast het op orde brengen van de bestaande openbare ruimte krijgt het fietspad extra aandacht als onderdeel van de hoofdfietsstructuur tussen Alphen aan den Rijn en Leiden. Het naastliggende voetpad dient qua constructie verbeterd en verstevigd te worden t.b.v. onderhoudsvoertuigen voor naast liggende watergangen. De meer specifieke eisen met betrekking tot deze opdracht zijn opgenomen in het bestek: Dit project betreft de aanbesteding voor het groot onderhoud van Rijndijk-Oost. De
technische staat, van met name het asfalt, is de reden voor het groot onderhoud van deze
weg. De drempelplateaus zijn verzakt en de bermen te hoog, waardoor wateroverlast
ontstaat. Daarnaast wordt het fietspad onderdeel van een snelfietsroute en dient het
bestaande fietspad minimaal 3,5 meter breed te worden.
De ambitie is om het gehele profiel van de Rijndijk technisch weer op orde te krijgen en
tevens de waterafvoer te verbeteren. Naast onderhoud van de rijbaan, is ook onderhoud aan
het jaagpad langs de Oude Rijn en het fietspad en voetpad aan de zuidzijde nodig om de
gehele Rijndijk weer in goede staat te krijgen.
De vastgestelde inrichtings- en beheerkwaliteit is de basis. Naast het op orde brengen van
de bestaande openbare ruimte krijgt het fietspad extra aandacht als onderdeel van de
hoofdfietsstructuur tussen Alphen aan den Rijn en Leiden. Het naastliggende voetpad dient
qua constructie verbeterd en verstevigd te worden t.b.v. onderhoudsvoertuigen voor naast
liggende watergangen.
De meer specifieke eisen met betrekking tot deze Opdracht zijn opgenomen in het bestek: 2721 Groot onderhoud Rijndijk-Oost en verbreden fietspad.

De (project)doelstellingen zijn:
1. Gehele profiel Rijndijk op orde krijgen;
2. Verbeteren van de waterafvoer;
3. Jaagpad in goede staat brengen;
4. Constructie voetpad verbeteren en verstevigen;
5. Fietspad verbreden als onderdeel hoofdfietsstructuur tussen Alphen aan den Rijn en Leiden.

Deze aanbesteding betreft een nationaal openbare procedure.  Gekozen is om de opdracht integraal in de markt te zetten. Er is sprake van een zodanige samenhang van de werkzaamheden, dat de opdracht gezien kan worden als één logisch geheel. Daarbij creëert deze samenhang geen onnodige beperkingen voor de markt en behoudt het MKB toegang tot deelname aan de aanbestedingsprocedure. Het opsplitsen van de opdracht in meerdere aanbestedingen, dan wel percelen, zou tot kostenverhoging kunnen leiden en tot een onnodig grote belasting voor de aanbesteder en de inschrijvers. De wijze van beoordeling vindt plaats op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV), door middel van de gunningsmethodiek ‘Gunnen op Waarde’.

Bron: Tenderned dinsdag 6 september 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/271559

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *