Marktconsultatie Landelijk afspraken- en registratiesysteem Corona – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie Landelijk afspraken- en registratiesysteem Corona

Foto: pixabay.com

Deze marktconsultatie wordt uitgevoerd vanuit een samenwerkingsverband tussen twee aanbestedende diensten, te weten: GGD GHOR Nederland en Stichting Landelijke Coördinatie COVID-19 Bestrijding (LCCB). Beide organisaties treden bij deze marktconsultatie als één partij op.
GGD GHOR Nederland voert in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport werkzaamheden uit ter bevordering van de publieke gezondheid in Nederland. Hieronder vallen onder meer de activiteiten ter bestrijding van COVID-19 zoals het faciliteren van de COVID-19 test- en vaccinatieprocessen, de uitvoering van bron- en contactonderzoek en het voorzien in een medische informatielijn.
GGD GHOR Nederland is de overkoepelende brancheorganisatie van de 25 Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD’en) en
Geneeskundige Hulpverleningsorganisaties in de Regio (GHOR). De belangrijkste taak als landelijke vereniging bestaat uit het collectief behartigen van de belangen van haar leden – de directeuren publieke gezondheid en de regionale GGD’en en GHOR bureaus – richting politiek, (lokale) overheden, samenwerkingspartners, media en publiek.

Stichting Landelijk Coördinatie COVID-19 Bestrijding (LCCB) is de landelijke organisatie die in het leven geroepen is om de COVID-19 crisis te bestrijden. LCCB ondersteunt de regionale GGD-en bij de uitvoering van Testen, Vaccineren en Bron- en Contactonderzoek (BCO).

De aanbestedende dienst voert aan de hand van dit document een marktconsultatie uit ter voorbereiding op een eventueel op te starten aanbestedingstraject om te gaan voorzien in de behoefte aan een landelijk Covid-19 afspraken- en registratiesysteem dat op moderne leest geschoeid is. De huidige functionaliteit is daarbij het uitgangspunt.

De marktverkenning bestaat uit een aantal hoofdonderwerpen. Deze worden daar waar nodig kort toegelicht en vervolgens worden één of meerdere vragen gesteld. Al deze onderwerpen zijn te vinden in het marktconsultatiedocument.
Deelnemer wordt nadrukkelijk uitgenodigd zelf onderwerpen c.q. vragen die worden gemist en welke kunnen leiden tot een kwalitatief hoogwaardige aanbesteding aan te dragen.

De procedure bestaat uit een schriftelijk gedeelte  en (optioneel) een mondelinge toelichting op de gegeven antwoorden.

Bron: Tenderned donderdag 28 juli 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/268447

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *