Marktconsultatie kleding en aanverwante dienstverlening GVB – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie kleding en aanverwante dienstverlening GVB

©GVB 2018

GVB (Gemeentelijk Vervoer Bedrijf) verzorgt het openbaar vervoer met tram, bus, metro en veren in en rond Amsterdam. De
organisatie telt circa 5.000 medewerkers. De reizigers staan centraal in het handelen van GVB.GVB heeft het voornemen om ‘Kleding en aanverwante diensten’ ten behoeve van GVB in de markt te zetten. GVB wenst een overeenkomst af te sluiten met de voorwaarden waaronder de dienstverlening ‘Kleding en aanverwante dienstverlening’ gaat plaatsvinden. GVB wil graag één leverancier voor deze dienstverlening. GVB onderzoekt mede met deze marktconsultatie of de markt een bijdrage kan leveren aan deze ambitie of dat het in meerdere percelen in de markt gezet moet worden. Daarom wenst GVB een consultatieronde uit te voeren met marktpartijen die zich richten op het leveren van kleding en aanverwante dienstverlening. De belangrijkste doelstellingen van de marktconsultatie zijn:
• kennis op willen doen van actuele ontwikkelingen in de kledingbranche;
• te toetsen of de ideeën en wensen die bij GVB leven realistisch zijn en ook stroken met de markt;
• naast het beantwoorden van de gestelde vragen, worden belanghebbenden ook in de gelegenheid gesteld om suggesties en ideeën in te dienen.
GVB hoopt op deze wijze een eventuele aanbesteding te organiseren en een overeenkomst af te kunnen sluiten die zo goed mogelijk is afgestemd op de markt. De marktconsultatie bestaat initieel uit 1 fase te weten: een schriftelijke reactie op de door GVB gestelde vragen. Optioneel kan een overlegronde ingevoegd worden. Dit betreft een mondelinge toelichting op de
gestelde vragen met de daarbij behorende antwoorden; dit vindt plaats op basis van individuele gesprekken.

GVB heeft het voornemen  kleding en aanverwante diensten in de markt te zetten bij één of meerdere leveranciers voor een periode van minimaal 6 jaar. GVB onderzoekt of en welke marktpartijen de totale dienstverlening kunnen verzorgen. Het gaat
hierbij om:
Bedrijfskleding inclusief accessoires (uniformen voor het rijdend personeel);
Bedrijfskleding (uniformen voor het nautisch personeel);
Technische werkkleding voor bijv. monteurs;
Steekwerende vesten voor medewerkers Handhaving;
PBM’s;
Accessoires zoals riemen en tasjes;
Aangemeten veiligheidsbrillen, beeldschermbrillen, otoplastiek en inlegzolen.

Daarnaast wenst GVB alle dienstverlening hieromheen uit te besteden. Te denken valt hierbij aan:
Uitgifte kledingpakket nieuwe medewerkers;
Tussentijdse vervanging kledingstukken;
Inname kledingpakket bij uitdiensttreding en verwerking/ recycling van de kleding;
Voorraadbeheer, inclusief administratie en registratie;
Online bestelproces (inclusief levering aan huis);
Helpdesk/ klantenservice voor de dragers van de kleding;
Stomen van de uniformen;
Wassen van de werkkleding.
Maatopname van medewerkers, faciliteren van pasafspraken. 

Voor de omvang mag men uitgaan van circa 4.000 medewerkers van GVB die bedrijfskleding of technische werkkleding in hun dagelijkse werkzaamheden dragen. Het betreft circa 2.800 medewerkers rijdend personeel in dienst van GVB, 350 ingehuurd rijdend personeel en 700 technische medewerkers. Het rijdend personeel (intern en ingehuurd) draagt een uniform dat speciaal voor GVB is ontworpen. De technische medewerkers dragen technische werkkleding van bestaande merken. Het uniform voor het nautisch personeel ( 150 medewerkers) is geen eigen ontwerp.

Het schriftelijke gedeelte van de marktconsultatie bevat logischerwijs weer een aantal vragen en subvragen. Bij deze vragen geldt: Het is niet verplicht alle vragen te beantwoorden, maar volledige beantwoording wordt zeer op prijs gesteld. Volledige beantwoording gaat GVB naar haar idee helpen bij een juiste opdrachtformulering en Programma van Eisen voor een eventuele aanbesteding. Hierbij benadrukt GVB dat de antwoorden niet worden gebruikt voor een leveranciersselectie. De gestructureerde vragenlijst heeft als doel vergelijkbare antwoorden van verschillende leveranciers te selecteren.
GVB moedigt u aan om kanttekeningen te zetten bij de vragen en waar u denkt noodzakelijk alternatieven voor te dragen.

Bron: Tenderned 25 maart 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/223287

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *