Levering en onderhoud voertuigen Hoeksche Waard – Aanbestedingsnieuws

Levering en onderhoud voertuigen Hoeksche Waard

De opdracht in deze aanbesteding betreft de levering en het onderhoud van diverse voertuigen voor de gemeente Hoeksche Waard. De aanbestedende dienst is per 1 januari 2019 ontstaan uit de fusie van gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Oud-Beijerland, Korendijk en Strijen. Één van de gevolgen van deze fusie is dat er momenteel contracten met verschillende partijen
zijn afgesloten voor de aanschaf van diverse voertuigen, waaronder bedrijfsauto’s en personenauto’s. Het huidige wagenpark bestaat uit 60 voertuigen exclusief vrachtwagens en specials zoals strooiwagens en scooters. Om meer overzicht te krijgen in de levering van voertuigen wil de gemeente Hoeksche Waard door middel van deze aanbesteding komen tot een raamovereenkomst met één contractant per perceel, die in de opdracht van de aanbestedende dienst de zorg op zich neemt voor het leveren van voertuigen inclusief onderhoud.

De gemeente Hoeksche Waard heeft een grote ambitie op het gebied van duurzaamheid. Een van de doelstellingen is ‘Energieneutraal in 2050’. Om deze doelstelling te bereiken, is er o.a. op het gebied van mobiliteit het volgende doel gesteld: ‘het verminderen van de uitstoot van mobiliteit in de Hoeksche Waard’. Het wagenpark van gemeente Hoeksche Waard dient
hierin het goede voorbeeld te geven.  Voor het wagenpark betekent dit concreet het volgende:
• Slimmer: slimme mobiliteit tussen gemeentelijke locaties en naar kantoor toe
• Schoner: elektrisch/hybride rijden of gebruik van alternatieve brandstoffen
• Anders: gebruik van andere mobiliteitsvormen (fiets, OV)
Dit is waar gemeente Hoeksche Waard op wil inzetten in samenwerking met de toekomstige leverancier(s), maar ziet dit wel als een groeiproces binnen de raamovereenkomst. Dit houdt in dat de opdrachtgever drie typen aandrijving uitvraagt in de aanbesteding: standaard type (diesel of benzine), half duurzame type (hybride of HVO diesel) en duurzame type (elektrisch). Gemeente Hoeksche Waard heeft op deze manier de flexibiliteit om binnen de raamovereenkomst het type aandrijving af te nemen aansluitend bij de organisatiedoelstellingen en beschikbare middelen op dat moment.

De aanbesteding is verdeeld in drietal percelen met daarbinnen categorieën:

  • Perceel 1: Bestelauto’s groot en klein
  • Perceel 3: Personenauto’s (pool/deelauto’s) groot en klein
  • Perceel 3: auto’s t.b.v. groen/buiten werkzaamheden met grote/kleine laadbak.

Per perceel wordt een raamovereenkomst afgesloten met maximaal één opdrachtnemer;

• Inschrijvers kunnen inschrijven op één of meerdere percelen;
• Inschrijver kan meerdere percelen gegund krijgen.

De ingangsdatum van de overeenkomst is 1 juli 2021. De overeenkomst heeft een vaste looptijd van vier jaar. De vaste looptijd van de overeenkomst eindigt van rechtswege op 30 juni 2025. De overeenkomst kan twee keer worden verlengd voor de duur van twee jaar. De overeenkomst eindigt dan van rechtswege na de laatste verlenging. In afwijking op artikel 2.140 lid 3 van Aanbestedingswet 2012 bedraagt de totale duur van de raamovereenkomst inclusief verlengingsopties acht jaar. Deze termijn wordt proportioneel geacht aangezien de inschrijvers een forse inspanning en investering moeten doen om het gevraagde in deze aanbesteding te leveren. De aantallen kunnen variëren tot een maximaal aantal van 80 voertuigen tijdens de looptijd
van maximaal acht jaar (inclusief de opties tot verlenging). Er wordt afgerekend op basis van werkelijk geleverde aantallen. Er is geen sprake van een afnameverplichting. 

Bron: Tenderned 25 maart 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/223254

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *