Marktconsultatie Inkoop (specialistische) jeugdhulp Maassluis, Vlaardingen en Schiedam – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie Inkoop (specialistische) jeugdhulp Maassluis, Vlaardingen en Schiedam

©Goran Horvat
source: Pixabay

De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS gemeenten) zijn voornemens om de (specialistische) jeugdhulp als een integrale opdracht, door middel van populatiebekostiging, taakgericht in te kopen. Dit is onderdeel van de implementatie van het MVS Jeugdmodel.  Om kennis en expertise over deze inkoop op te halen van zoveel mogelijk relevante zorgaanbieders, stakeholders en overige belangstellenden , nodigen deze gemeenten u graag uit om deel te nemen aan onze uitgebreide marktconsultatie, startend met een “kick off” op:  11 februari 2021 van 13.00-15.00 uur. Tijdens de “kick off” zullen de MVS gemeenten nader uitleg geven over het MVS Jeugdmodel (o.a. via een presentatie), de wijze waarop de MVS gemeenten de (specialistische) jeugdhulp willen inkopen (integrale opdracht) en wordt een toelichting gegeven op het verdere vervolg van
de marktconsultatie. Er is (nadien) gelegenheid tot het stellen van schriftelijk vragen. Naast de kick off bestaat de marktconsultatie uit een schriftelijke consultatie en een mondelinge consultatie bestaande uit twee gespreksrondes. Het proces van de marktconsultatie is beschreven in het Consultatiedocument. Dit document wordt uiterlijk 4 februari 2021
voor u in TenderNed ter beschikking gesteld, u kunt hiervoor dan de link onder aan dit artikel gebruiken. In TenderNed zijn bij de (voor)aankondiging van de marktconsultatie en de uitnodiging voor de eerste bijeenkomst reeds onderstaande documenten voor u mee gepubliceerd en zijn beschikbaar via de link onderaan dit artikel.
• Koersdocument MVS Jeugdmodel, 30 sep 2020.
• Rapport Rebel Groep Financiële effecten MVS Jeugdmodel, 7 sep 2020.
• Verkenning Taakgericht werken in Jeugdwet en Wmo, 6 mrt 2020.
• Verslag bijeenkomst MVS Jeugdmodel, 9 dec 2020.

Om de kick off optimaal te laten verlopen, vragen de MVS gemeenten u om voorafgaand aan de kick off alle bovengenoemde documenten goed door te lezen.
Wanneer en hoe?
Donderdag 11 februari, 13.00 – 15.00 uur
Microsoft Teams
Kick off marktconsultatie Inkoop (specialistische) jeugdhulp MVS.
Aanmelden
U kunt zich aanmelden tot en met 8 februari via het e-mailadres: jeugdhulpmvs@maassluis.nl
Vermeld daarbij:
– Aanmelding Marktconsultatie Inkoop (specialistische) jeugdhulp MVS.
– Uw naam, organisatie, functie, telefoonnummer en e-mailadres.
– Aantal personen (maximaal 2 per organisatie).
De Microsoft Teams vergaderlink ontvangt u op 9 februari. De MVS gemeenten kijken ernaar uit u te mogen verwelkomen tijdens de marktconsultatie!

Bron: Tenderned 29 januari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/218131

NDR: Onze redactie ziet niet helemaal het nut van de beperking tot 2 personen bij de kick off. Al hangen er honderd rondom de monitor. Als je zo veel mogelijk input wil hebben in voorbereiding op de schriftelijke en mondelinge vervolgen is het niet nodig om hier al te knijpen. 2 links per onderneming oké, maar daar mogen ze best een projector aan hangen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *