Marktconsultatie HRM en financieel systeem Lekstroom – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie HRM en financieel systeem Lekstroom

Foto: Pixabay.com

Werk en Inkomen Lekstroom verstrekt bijstandsuitkeringen aan mensen die het écht nodig hebben en begeleidt hen naar werk, betaald of onbetaald. Daarnaast biedt Werk en Inkomen Lekstroom hulp bij schulden en financiële ondersteuning aan mensen met een laag inkomen. Werk en Inkomen Lekstroom helpt inwoners van de deelnemende gemeenten Houten, IJsselstein, Lopik en Nieuwegein.

WIL Lekstroom is van plan het financiële pakket en het HRM pakket aan te besteden. Hierbij is van belang dat de aanbestedende dienst een keuze wenst te maken voor wat betreft het type aanbesteding, waarbij vooral wordt nagedacht over de vraag of beide pakketten in één uitvraag worden opgenomen, of dat ervoor wordt gekozen om de aanbesteding in percelen te verdelen. Mede voor het bepalen van het antwoord op die vraag is deze marktconsultatie bedoeld.
Het is mogelijk dat niet alle vragen door u kunnen worden beantwoord. Lekstroom verzoekt u desalniettemin om zoveel mogelijk vragen te beantwoorden, zodat een duidelijk beeld kan worden verkregen van de huidige situatie in de markt.

Graag ontvangt Lekstroom uw informatie voor 26 januari 2022 zodat een spoedige voortgang van de aanbesteding geborgd kan worden. Het is mogelijk dat Lekstroom ervoor kiest om u uit te nodigen voor een toelichtend gesprek via Microsoft Teams, om u in de gelegenheid te stellen om de door u gegeven antwoorden nader toe te lichten. Ook zal u worden gevraagd om de door Lekstroom gewenste functionaliteiten in deze gesprekken te demonstreren. Dit geldt uiteraard alleen voor de functionaliteiten die daadwerkelijk op uw applicatie(s) van toepassing zijn.

Bron: Tenderned zondag 16 januari 2022 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/249635

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *