Marktconsultatie warmtenet Tilburg-Zuid – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie warmtenet Tilburg-Zuid

De gemeente Tilburg dat Tilburg ook in de toekomst een fijne plek blijft om te wonen en werken. Daarom werkt Tilburg aan een duurzamer Tilburg. Tilburg klimaatneutraal in 2045 is het ambitieuze doel van onze gemeenteraad. In de Transitievisie Warmte is daarvoor de koers uitgezet. In de visie staat welke warmteoplossingen voor welke wijken en dorpen woningen en gebouwen beoogd zijn om aardgasvrij te worden. Voor het gebied Tilburg-Zuid wordt een warmtenet voorzien. In dit gebied wil de gemeente een laag temperatuur warmtenet realiseren. Daarbij is gekozen voor een 5e generatie duurzaam energiesysteem,
waarmee naast warmte, ook koude, wordt aangeboden. Binnen Tilburg Zuid is een groot plangebied in ontwikkeling waarin ongeveer 550 toekomstige aansluitingen gerealiseerd zullen worden. Deze aansluitingen worden gerealiseerd bij gemeentelijk vastgoed, nieuwbouw, bestaande woningen en bedrijven. De gemeente overweegt binnen afzienbare tijd om de opdracht voor het engineeren en realiseren van (een deel van) het plangebied in de markt uit te vragen. Het gaat hier om het engineeren en realiseren van een 5e generatie energiesysteem dat is opgebouwd uit decentrale collectieve energiecentrales (warmtepomp
centrales) op wijkniveau. Vanuit de energiecentrales wordt de laagtemperatuur (LT)-warmte en koude geleverd aan de gebruikers voor het verwarmen en koelen van de gebouwen. De energiecentrales betrekken hun bronwarmte of -koude uit de bij de energiecentrale gelegen Warmte-Koude Opslag (WKO)‘s) via een uitwisselingsnetwerk. Het duurzame energiesysteem vraagt om ruimtelijk inpassing in het gebied. Dit betreft niet alleen de noodzakelijke infrastructuur, maar ook de (ondergrondse) energiecentrales, (ondergrondse) thermische buffers, de WKO’s, de geothermie-bronnen en de TEO-wininstallaties.

Door deze marktconsultatie hoopt de gemeente meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden en onmogelijkheden omtrent het engineeren en realiseren van dit 5e generatie energiesysteem. Ook hoopt de gemeente te weten te komen welke deskundigheid hieromtrent in de markt is. De markt en kennis over het vijfde generatie warmtenet (ook wel: 5GDHC) is jong. Er is veel theoretische kennis op de markt aanwezig maar nog weinig praktische ervaring op het gebied van een compleet 5GDHC. Ook valt op dat bedrijven zich veelal gespecialiseerd hebben in een deel van het 5e generatie warmtenet (opwekking, opslag, transport). Ingeval sprake is van een aanbesteding hoopt de gemeente in staat te zijn om met de input uit deze consultatie te komen tot een kwalitatief betere uitvraag.

De marktconsultatie is geheel schriftelijk. De beantwoording van deze marktconsultatie dient middels het reactiedocument in excel (en in PDF) te worden ingediend via de berichtenmodule op TenderNed.

 

Bron: Tenderned dinsdag 18 januari 2022 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/249870

of https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/249868 (dubbel geupload)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *