Marktconsultatie hoogwaardig hergebruik vrijkomende materialen – ‘s-Hertogenbosch – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie hoogwaardig hergebruik vrijkomende materialen – ‘s-Hertogenbosch

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Foto: Google Streetview

Eind 2023 wordt gestart met de vitalisering van de Belgische Buurt in ’s-Hertogenbosch. Dit werk bevat de werkzaamheden:

 • Afkoppelen van regenwater door aanleg van een HWA-riool,
 • Herinrichting van de wijk,
 • Vervangen van bestrating,
 • Aanplanten groen,
 • Het vervangen van de openbare verlichting.

De wijk dateert uit de jaren 60. Het bestaand openbaar gebied wordt gekenmerkt door veel verharding. Voor een groot deel zijn ook de rijwegen voorzien van tegels. Daar waar dat niet het geval is, is de weg bestraat met gebakken klinkers. Kenmerkend voor de wijk zijn de vele geparkeerde auto’s en het summiere groen. Bij de nieuwe inrichting komt meer aandacht voor groen. In een aantal straten liggen gebakken klinkers, deze zullen opnieuw in het werk gebruikt worden. Over de overige materialen is nog niets bepaald. Het ontwerp valt buiten de scope van de marktconsultatie.

De grootste stromen vrijkomende materialen zijn (exacte hoeveelheden nog niet bekend):

 • Betontegels 30×30,
 • Trottoirbanden,
 • Opsluitbanden,
 • Betonstraatstenen,
 • Straat- en trottoirkolken,
 • Lichtmasten

Voor deze opgave wil ‘s-Hertogenbosch onderzoeken hoe we zo circulair mogelijk om kunnen gaan met de vrijkomende materialen. De ambitie is om de materialen zo hoogwaardig mogelijk terug te brengen in het werk, recyclen naar nieuw materiaal en terugbrengen in het werk, of materialen toepassen die circulair vervaardigd zijn.

Het doel van deze marktconsultatie is om marktpartijen te raadplegen over de voorgenomen opdracht en daarbij kennis op te halen hoe we de aanbestedingsprocedure kunnen vormgeven voor het behalen van de projectdoelstelling en het stimuleren van hergebruik van materialen.

Wij vragen u de vragen bij deze raadpleging geheel te beantwoorden en via de daarvoor beschikbare tool (kluis voor inschrijvingen) in Tenderned in te dienen. De vragen zijn opgesteld aan de hand van de in dit artikel beschreven uitgangspunten. De gemeente beseft dat deze informatie beperkt is maar kan momenteel nog niet meer informatie beschikbaar geven. Zij wil u daarom vragen om bij de beantwoording van de vragen hiermee rekening te houden. De gemeente wil u uitnodigen de vragen zo uitgebreid mogelijk te beantwoorden. Er zijn zes verschillende materiaalstromen benoemd, de gemeente verzoekt u de vragen zo compleet mogelijk te beantwoorden, ook over materialen die u verwacht in het werk tegen te komen maar die niet zijn benoemd. Het kan zijn dat we u aan de hand van de antwoorden nog willen uitnodigen voor een gesprek. Onder de functie ‘termijnen’ in de aankondiging van Tenderned vindt u een nadere planning aangaande deze marktconsultatie.

Bron: Tenderned dinsdag 21 februari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/289452

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 22 februari 2023

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *