Hosting, storage en kantoorinfrastructuur voor BsGW – Aanbestedingsnieuws

Hosting, storage en kantoorinfrastructuur voor BsGW

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) is de aanbestedende dienst van deze aanbesteding. BsGW is een samenwerkingsverband van negenentwintig gemeenten en een waterschap op het gebied van lokale belastingen en telt ruim een miljoen inwoners in het verzorgingsgebied. BsGW ligt in de provincie Limburg.

Binnen BsGW circuleren op dit moment 183 laptops, die de medewerkers de mogelijkheid bieden tot hybride werken. Het merendeel van deze laptops zijn gedurende coronaperiode aangeschaft. Daarnaast zijn er op kantoor 100 werkplekken ingericht, voorzien van 2 schermen (21’’ of 24’’) en een Thin Client. Werknemers maken gebruik van een Citrix oplossing voor het verkrijgen van toegang tot de standaard werkomgeving. Deze omgeving verschaft toegang tot ongeveer 180 applicaties (SaaS en Paas).
Voor de hosting en datacenter diensten maakt BsGW op dit moment gebruik van haar outsource leverancier Centric SMC. Binnen deze omgeving draaien de huidige kantoor- en bedrijfsapplicaties en wordt voorzien in het beschikbaar stellen van Cloud (SaaS) oplossingen. Dagelijks vindt een back-up plaats. Centric voorziet ook in de huidige kantoor netwerkinfrastructuur. De afdeling IPA voorziet momenteel in de eerstelijns helpdeks en functioneel beheer binnen BsGW.

De aanbestedende dienst heeft het voornemen met deze aanbesteding een overeenkomst aan te gaan met betrekking tot storage, hosting en beheer van de BsGW omgeving (kantoor inclusief bedrijfsapplicaties) en het leveren van beheer, hard- en software ten behoeve van de kantoor netwerkinfrastructuur (inclusief wireless acces) op de BsGW kantoorlocatie te Roermond. De opdracht betreft, verdeeld over drie onderdelen:
1. De Dienstverlener stelt een digitale werkomgeving beschikbaar die geschikt is voor minimaal 200 medewerkers. Deze medewerkers hebben zowel op kantoor als thuis toegang tot Microsoft 365 als kantoorapplicatie en de bedrijfsapplicaties. De omgeving beschikt over videoconferentie mogelijkheden via de laptop en ook softphones zijn beschikbaar. BsGW voorziet in de door medewerkers benodigde hardware (laptops, tablets, smartphone), maar deze devices worden door, een door de dienstverlener, geboden mobile device managementoplossing (MDM) beheerd;
2. De dienstverlener voorziet in levering, onderhoud en beheer van de kantoor netwerkinfrastructuur;
3. De dienstverlener voorziet in servicemanagement met onder andere een tweedelijns ondersteuning voor de helpdesk van BsGW met behulp van een single point of contact (SPoC) en aanvullende servicemanagementservices.

BsGW wenst een overeenkomst aan te gaan voor de duur van initieel drie jaar, met een jaarlijkse stilzwijgende verlenging. Het betreft een overeenkomst voor onbepaalde tijd. De partijen kunnen de overeenkomst na afloop van de initiële doorlooptijd per onderdeel beëindigen, zonder enige schadevergoeding, met inachtneming van een opzegtermijn van twaalf maanden. Uiterlijke opleverdatum 1 december 2023, de overeenkomst start een maand na oplevering. Deze aanbesteding betreft een Europese openbare aanbestedingsprocedure. De inschrijver achter de inschrijving met de beste prijs-kwaliteitsverhouding krijgt de opdracht gegund.

Bron: Tenderned dinsdag 21 februari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/289243

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 22 februari 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *