Marktconsultatie bouwstoffendepot Vinkenhoef Amersfoort – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie bouwstoffendepot Vinkenhoef Amersfoort

Gedetailleerde gebiedsschets van het terrein in relatie tot de ROVA en Vinkenhoef. Kaart: © Gemeente Amersfoort

Amersfoort heeft als ambitie om een volledig circulair bedrijventerrein Vinkenhoef te ontwikkelen. In dit werkgebied is ook de behoefte aan een upcyclecentrum en/of bouwstoffendepot opgenomen. De nieuwe ROVA locatie biedt de kans om een inrichting te realiseren die recht doet aan de circulaire ambities van Amersfoort. Daarom heeft de gemeente de ambitie om een upcyclecentrum te (laten) ontwikkelen, die in combinatie met de ROVA zal functioneren. De precieze invulling van dit terrein
naast de ROVA is echter onduidelijk, Amersfoort heeft onvoldoende kennis en ervaring met dit type projecten. Daarom organiseert de gemeente een marktconsultatie. Door in gesprek te gaan met de markt, kan Amersfoort een beter inzicht krijgen in hoe de markt tegen een circulair bouwstoffendepot/upcyclecentrum aankijkt.
Heeft u hier ideeën over of zou uw bedrijf een rol kunnen spelen bij de exploitatie of invulling van een toekomstig bouwstoffendepot/upcyclecentrum in Amersfoort dan nodigen wij u uit om met Amersfoort mee te denken.

Het hoofddoel van deze marktconsultatie is antwoord op de volgende vraag: “Wat is er nodig om de circulaire ambities van de gemeente door middel van een bouwstoffendepot en/of upcyclecentrum op Vinkenhoef te realiseren?”
De marktconsultatie vindt plaats op maandagavond 31 januari 2022. Onze voorkeur gaat uit naar een fysieke bijeenkomst maar we houden uiteraard rekening met de dan geldende coronamaatregelen. De precieze tijd en locatie volgen nog.
De consultatie bestaat uit een algemene discussie en een discussie in deelgroepen. De vragen die besproken zullen worden zijn te vinden in de marktconsultatie documenten. Het programma van de marktconsultatie zal twee uur duren en ziet er als volgt uit:
Inleiding & uitleg aanpak (10 minuten)
Aantal vragen plenair bespreken (20 minuten)
Bespreken resterende vragen per deeltafel/break-out room (45 minuten)
Pauze (15 minuten)
Plenaire terugkoppeling (15 minuten)
Algemene afsluiting & toelichting vervolg (15 minuten).
Naar aanleiding van de consultatie zal de gemeente een verslag opstellen waarin de marktconsultatie op hoofdlijnen beschreven wordt. Dit verslag wordt naar alle deelnemers toegestuurd en eenmalig aangepast n.a.v. feedback van betrokkenen. De input van de deelnemers van de marktconsultatie wordt anoniem en vertrouwelijk in het verslag verwerkt.

Amersfoort nodigt alle relevante ondernemers en investeerders uit om deel te nemen aan de marktconsultatie. Met input vanuit de markt kan de Amersfoort een grote stap zetten haar circulaire ambities waar te maken. Aanmelden voor de marktconsultatie is mogelijk via Tenderned. De gemeente heeft het recht om zelf te selecteren welke deelnemers meedoen aan de marktconsultatie. Schriftelijke reacties dienen uitsluitend via Tenderned verstuurd te worden.  Indien u niet aanwezig kunt zijn, is het ook mogelijk om schriftelijk een reactie te sturen op de vragen van deze marktconsultatie. Amersfoort gaat voor de schriftelijke reacties uit van een maximum van 4 pagina’s tekst per deelnemende organisatie; dit is exclusief eventuele figuren, tabellen en bijlagen. Indien u niet op alle vragen kunt antwoorden is dat jammer, maar wat de gemeente betreft geen reden om niet deel te nemen. Geef s.v.p. duidelijk aan op welke vragen u welk antwoord geeft.

Planning

• Publicatie marktconsultatie: uiterlijk 30 december 2021
• Deadline mogelijkheid tot stellen van vragen: 12 januari 2022
• Plaatsen Nota van Inlichtingen: 19 januari 2022
• Mogelijkheid tot aanmelden deelname marktconsultatie: donderdag 27 januari 2022
• Mogelijkheid tot schriftelijke reactie op de vragen in de opzet marktconsultatie: 31 januari 2022
• Fysieke/Digitale bijeenkomst marktconsultatie: maandagavond 31 januari 2022
• Concept-verslagen ter afstemming: 7 februari 2022
• Tijd voor deelnemers voor eventueel commentaar: 14 februari 2022
• Publiceren verslag marktconsultatie: 21 februari 2022

Bron: Tenderned woensdag 29 december 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/248377

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *