Marktconsultatie elektrische deelvoertuigen – Avans Hogeschool te Tilburg – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie elektrische deelvoertuigen – Avans Hogeschool te Tilburg

Foto’s: Pixabay.com

Avans heeft in 2020 voor de  daarna komende vijf jaren een ambitie geformuleerd “Wendbaar & Veerkrachtig”. De wereld om ons heen verandert steeds sneller. Dit vraagt om wendbaarheid en veerkracht van de studenten maar ook van de  medewerkers. Digitalisering, robotisering, kunstmatige intelligentie, blockchain – het zijn ontwikkelingen die het dagelijks leven radicaal
veranderen. Avans moet daarom sneller kunnen schakelen, ook op de werkvloer. De Ambitie 2025 is te raadplegen via de link:
https://www.avans.nl/over-avans/organisatie/visie. In de Ambitie 2025 zit duurzaamheid verankerd, hiervoor moet Avans een
transitie in gang zetten om te komen tot een circulaire bedrijfsvoering met een minimale co2 uitstoot. Eén van de deelthema’s  is Duurzaam Vervoer. De mobiliteitsvisie van Avans is in grote lijnen is het terug te brengen tot te volgende onderwerpen:
▪ Elektrische deelvoertuigen/ Deel mobiliteiten
▪ Mobility as a Service en Avans One omgeving
▪ Elektrische laadvoorzieningen
▪ Mobiliteitskaart
▪ Fietsstimulering
▪ Project ‘slim parkeren en betaald parkeren’
▪ Data & dashboard
▪ Ridesharing
▪ Verbeteren voorzieningen
▪ Fietshotel
▪ Minorenprojecten
▪ Andere modaliteiten

De aanbesteding om een nieuwe leverancier voor elektrische deelvoertuigen te contracteren is één van de eerste onderwerpen uit de mobiliteitsvisie die gerealiseerd moet worden. Het huidige contract bestaat uit negen deelauto’s verdeeld over
verschillende locaties van Avans. In het huidige aanbod van auto’s is er een wisselend aanbod in actieradius. Uit ervaring is gebleken dat een grotere actieradius gewenst is. Daarnaast is de huidige opdrachtnemer verbonden aan de laadvoorziening door een servicecontract voor de laadpalen waarbij opdrachtnemer paraat staat simpele vergrijpen zoals een storing door een
stekker die vast zit aan de auto te verhelpen. Het jaarlijkse onderhoud van de laadpalen is bij de opdrachtnemer van de laadpalen belegd. Uit de praktijk en door de data opgehaald uit een rond gestuurde enquête is gebleken dat het huidige aanbod niet meer aansluit op de vraag uit de organisatie. Daarnaast moet de volgende stap gemaakt worden om aan te kunnen sluiten op de doelstellingen uit de Mission Zero van Avans. Om hier de komende jaren invulling aan te geven en de juiste vraag te stellen in de markt, wordt voorafgaand aan de inkoopprocedure een marktconsultatie georganiseerd.

De marktconsultatie en de bijbehorende aanbesteding is gericht op elektrisch deelvervoer voor Avans Hogeschool. De belangrijkste onderwerpen die hierin terug komen zijn:
1. Visie duurzaam vervoer
2. Inzetbaarheid voor alle gebruikers
3. Opvang piekmomenten
4. Integraliteit duurzaam vervoer
5. MaaS en aanvullende modaliteiten
6. Rapporteren
7. Elektrisch laden

De marktconsultatie bestaat uit een schriftelijk en mondeling deel.
Schriftelijk deel:
Iedere geïnteresseerde partij wordt gevraagd de vragen te beantwoorden zoals opgenomen in het consultatiedocument. U dient hiervoor wel het Antwoordformulier dat als bijlage aan de documenten is toegevoegd te gebruiken om op deze vragen te reageren.
Mondeling deel:
Afhankelijk van de gegeven antwoorden zal Avans een keuze maken welke partijen worden uitgenodigd voor een mondelinge toelichting op hun schriftelijke deelname. Deze toelichting vindt op maandag 19 december 2022 op locatie Hogeschoollaan 1, Breda plaats. Een gesprek duurt maximaal zestig minuten.

Bron: Tenderned zaterdag 19 november 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/279970

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *