Amsterdam – PHS – Verstevigen IJ-railmetrotunnel – Aanbestedingsnieuws

Amsterdam – PHS – Verstevigen IJ-railmetrotunnel

©Prorail 2022

Onder het oostelijk emplacement bij Amsterdam Centraal Station ligt een ongebruikte tramtunnel. Als gevolg van de geplande wijzigingen van het emplacement moet deze tunnel verstevigd worden inclusief de bouw van een keerwandconstructie en de aanleg van een zettingsvrije plaat direct aansluitend aan de tunnel. Zie ook https://noordzuidlijn.wijnemenjemee.nl/nieuws/spookmetrotunnel-bij-amsterdam-cs/

Op de aanbestedingsprocedure van Prorail is het Aanbestedingsreglement Nutssectoren 2016 (ARN2016) van toepassing. Een gegadigde geeft door aanmelding aan te hebben ingestemd met de toepassing van het ARN2016. Het ARN2016 is te vinden op http://www.prorail.nl/leveranciers/aanbesteden-en-inkoop/documenten-en-juridische-voorwaarden.

De aanbestedingsprocedure in het kort:
Stap 1: Aanmelding met UEA
De gegadigde meldt zich aan via Tenderned door onder “Mijn aanmelding” de stappen voor de Aanmeldfase te doorlopen. Het ingevulde en ondertekende UEA van gegadigde dient geüpload te worden. Indien van toepassing dient tevens geüpload te worden het ingevulde en ondertekende UEA van een combinant of van een derde op wiens draagkracht een beroep wordt gedaan.
Stap 2: Beoordeling Aanmelding met UEA
Nadat de aanmeldingstermijn is verstreken, zal ProRail de aanmeldingen beoordelen. De beoordeling vindt plaats op basis van het ingediende UEA.
Stap 3: Indienen bewijsstukken
Indien de aanmelding van de gegadigde positief is beoordeeld door ProRail, zal ProRail de gegadigde verzoeken de in Tenderned genoemde bewijsstukken binnen 48 uur in te dienen via de module ‘’Berichten’’ in Tenderned.

Stap 4: Beoordeling bewijsstukken
Op grond van de uitkomst van de toetsing van de bewijsstukken wordt vastgesteld of de gegadigde geschikt of niet geschikt is.
Stap 5: Nadere selectie (optioneel)
ProRail kan op grond van artikel 12 ARN2016 een nadere selectie houden tussen de gegadigden die niet zijn uitgesloten en die voldoen aan de minimumeisen.
Stap 6: Selectiebeslissing
Na afronding van de selectieprocedure deelt ProRail de selectiemededeling mede aan de gegadigden.

Bron: Tenderned dinsdag 22 november https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/280304

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *