Marktconsultatie dataverzameling “Verschil in Nederland voorbij” – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie dataverzameling “Verschil in Nederland voorbij”

Foto: Pixabay Geralt

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is als Aanbestedende Dienst voornemens een Europese aanbesteding te starten. De mogelijke opdracht behelst een dataverzameling onder een doorsnede van de volwassen Nederlandse bevolking door middel van een enquête, genaamd ‘Verschil in Nederland Voorbij’. Als voorbereiding op deze aanbesteding wil de Opdrachtgever de markt bevragen via een Marktconsultatie met als doel de markt voor deze opdracht in kaart te brengen en relevante informatie te vergaren.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) is voornemens een onderzoek uit te voeren waarvoor zij enquêtegegevens wil laten verzamelen onder een afspiegeling van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder. Het SCP wil dit graag uitbesteden aan een partij die in staat is om zowel schriftelijke- als web- als face-to-face enquêtes af te nemen. Op basis van de verzamelde gegevens analyseert het SCP de scheidslijnen in Nederland anno 2019 en welke maatschappelijke processen daartoe hebben bijgedragen.

De enquêtevragen zullen gaan over de soorten kapitaal waarover men beschikt (economisch, sociaal, cultureel en persoonlijk); welke rol de accumulatie en overerving van hulpbronnen spelen; en welke factoren de verscherping van verschillen tot werkelijke scheidslijnen versterken. De vragenlijst (max. 25 minuten) wordt ontwikkeld door het SCP. Het onderzoek is een vervolg op de studie ‘Verschil in Nederland’, die het SCP publiceerde in 2014. Het doel en de gevraagde thematiek in de enquête zullen vergelijkbaar zijn met toen, maar de benadering van respondenten en het verzamelen van gegevens zal ditmaal mogelijk op een (gedeeltelijk) andere manier plaatsvinden. Mensen in het onderste inkomensdeciel en het bovenste inkomensdeciel en -percentiel zullen worden oversampled. De dataverzameling betreft een verse steekproef uit de Basisregistratie Personen. De steekproef wordt getrokken door het CBS en aan de opdrachtnemer aangeleverd.

Met deze Marktconsultatie beoogt de Aanbestedende Dienst een goed beeld te krijgen van de mate van interesse voor deze opdracht en de mogelijkheden en onmogelijkheden voor deze dienstverlening in de markt. Zo komt opdrachtgever tot een inschatting van de haalbaarheid en de randvoorwaarden voor de opdracht. De door u gegeven antwoorden dienen als één van de informatiebronnen voor het opstellen van de aanbestedingsstrategie en het opstellen van de aanbestedingsstukken.

Men hoopt op 16 april 2019 de aanbesteding te plaatsen. Meer informatie over deze marktconsultatie bij:

Bron: Tenderned 6 maart 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/160073;section=0

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *