Zonnepark Waalre aanbesteed – Aanbestedingsnieuws

Zonnepark Waalre aanbesteed

Foto: Gemeente Waalre

De gemeente Waalre heeft via Bizob een aanbesteding geplaatst voor de realisatie van een zonnepark op het voormalig honkbalveld aan de Dreefstraat. Ingeklemd tussen de Meester Slootsweg, de Dreefstraat en de Werenfriedstraat ligt het huidige sportpark Waalre met sportvoorzieningen, een sporthal, begraafplaats en volkstuinen.

Het sportpark is deels openbaar en functioneert als stadspark. Sportvelden en tennisbanen zijn afgesloten. De voorgenomen ontwikkeling van het zonnepark is voorzien op het voormalig honkbalveld. Dit honkbalveld is al geruime tijd niet meer in gebruik en is verwilderd. Het sportpark is gelegen aan de westkant van Waalre-Dorp en ligt op de grens van het
bebouwd gebied en het buitengebied. Het bebouwd gebied is ten noorden en oosten van het sportpark gesitueerd. Het buitengebied ten westen en ten zuiden van het sportpark kenmerkt zich door een kleinschalig cultuurlandschap met daarin een half natuurlijk beekdal, oude akkergronden en fraaie buurtschappen. De gemeente heeft de wens om dit voormalige honkbalveld te ontwikkelen in een zonnepark voor de opwekking van duurzame elektriciteit door middel van zonnepanelen. Na realisatie van het park blijft er grasachtige vegetatie aanwezig tussen de zonnepanelen.

Foto: Waalre.nl

Het park heeft een oppervlak van circa 1,9 hectare met een nominaal vermogen van circa 1,25 MWp. Hiermee kunnen circa 320 huishoudens in Waalre van stroom worden voorzien. De ontwikkeling van het zonneveld omvat ook de aanleg van de benodigde infrastructuur zoals parkbekabeling, schakelstations en een zone voor de landschappelijke inpassing.

De aanbesteedde concessie betreft het exclusieve recht en de plicht tot het gedurende de looptijd van en conform de bepalingen van de af te sluiten concessieovereenkomst voor eigen rekening en risico verrichten van alle activiteiten die verband houden met en noodzakelijk zijn om het Zonnepark in exploitatie te brengen en te houden. Deze activiteiten betreffen in elk geval:

  •  ontwerpwerkzaamheden;
  •  uitvoeringswerkzaamheden (inclusief coördinatie);
  •  vergunningenmanagement;
  •  instandhouding en onderhoud;
  •  beheer;
  •  (financiële) exploitatie;
  •  voldoen aan verplichtingen uit hoofde van de SDE+ beschikking.

De concessie heeft een looptijd van 25 jaar en is niet te verlengen noch tussentijds te beëindigen.De beoogde ingangsdatum 19 juni 2019.

Bron Gemeente Waalre, Tenderned 5 maart 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/159991;section=0

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *