Marktconsultatie cameramanagementsysteem Erasmus MC – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie cameramanagementsysteem Erasmus MC

Binnen de huidige situatie bestaat cameratoezicht en –management in het Erasmus MC uit vier toepassingen. De onderdelen worden door verschillende leveranciers geleverd en daarbij is er geen sprake van een system integrator. Het betreft de volgende toepassingen:

  • 1. Cameratoezicht ten behoeve van de veiligheid;
  • 2. Meldkamer;
  • 3. Incidentmanagement-rapportagesysteem;
  • 4. Cameratoezicht ten behoeve van live-monitoring van de gezondheidssituatie.

De totale opdracht omvat de hierboven omschreven toepassingen. Daarbij is er op dit moment geen voorkeur voor het contracteren van één leverancier voor al deze toepassingen, of een opdeling in percelen. Deze keuze zal in een volgende fase worden gemaakt, waarbij de uitkomsten van de marktverkenning een rol spelen. Het Erasmus MC heeft het voornemen een
overeenkomst af te sluiten met een looptijd van vier jaar met de mogelijkheid om de overeenkomst met tweemaal twee jaar  te verlengen.

Het doel van deze consultatie is om vanuit de markt specifieke, verifieerbare en transparante feedback te verkrijgen over:
 De interesse van marktpartijen om in te schrijven;
 De haalbaarheid van het realiseren van de doelen en de beoogde aanpak;
 De volledigheid van de door het Erasmus MC aangeleverde informatie met betrekking tot de huidige situatie, de beschreven doelen / oplosrichtingen en (minimale) eisen en wensen;
 De ontwikkelingen/innovaties die de komende jaren beschikbaar komen;
 De (nog te kiezen) inkoopstrategie en (beoogde) prestatieniveaus;
 Specifieke vragen over de gevraagde dienstverlening.
De feedback die wij nodig hebben dient specifiek genoeg te zijn en (feitelijk) onderbouwd.

De marktconsultatie bestaat uit twee onderdelen:
1. Een schriftelijke reactie op vragen
2. Een mondelinge toelichting op de vragen (alleen op verzoek door het projectteam)

Wanneer het projectteam toelichting op uw schriftelijke reactie wenst, nodigen wij u uit om uw reactie mondeling toe te komen lichten, door middel van een presentatie. Na het indienen van uw schriftelijke antwoorden op deze marktconsultatie ontvangt u uiterlijk een week voor de presentatie een bericht van het Erasmus MC dat u wordt uitgenodigd voor een mondelinge toelichting. De presentaties worden gehouden in de periode tussen 7 en 21 november. Per leverancier kunnen maximaal twee personen zich aanmelden. Bij de uitnodiging ontvangt u verdere informatie over de exacte tijd en locatie. De presentaties zullen plaatsvinden op locatie bij het Erasmus MC. De vragenlijst is opgenomen in het marktconsultatiedocument.

Bron: Tenderned donderdag 6 oktober 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/274877

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *