Schoonmaak -Stichting De Domijnen – Aanbestedingsnieuws

Schoonmaak -Stichting De Domijnen

Foto: © STG. De Domeinen

De Domijnen is dé culturele instelling in Sittard-Geleen die professionals, cultuurliefhebbers en vrijwilligers verbindt. Zij produceert en programmeert activiteiten voor iedereen in de regio. Samen met alle cultuurinstellingen in de regio wil De Domijnen kunst en cultuur stimuleren en nog aantrekkelijker maken. De reden voor het starten van de aanbesteding is het expireren van het huidige contract per 31 januari 2023.
De Domijnen wil per 1 februari 2023 een nieuw schoonmaakcontract afgesloten hebben met een professionele schoonmaakdienstverlener, zodat de komende jaren de schoonmaakdienstverlening wordt uitgevoerd door een proactieve en professionele organisatie onder de door de Domijnen vastgestelde eisen en voorwaarden. De schoonmaakdienstverlening moet bijdragen tot een algemeen gevoel van welzijn t.b.v. haar klanten/gasten en haar medewerkers. Het contract omvat alle dagelijkse/wekelijkse en periodieke werkzaamheden die noodzakelijk zijn.

Binnen de scope van de opdracht vallen:
• Het dagelijks/wekelijks en periodiek schoonmaken van de volgende locaties van de Domijnen:

1. Toon Hermans theater (op basis van van tevoren ingekochte uren)
2. Poppodium Volt Sittard (schoonmaak op basis van programmering & handelingen)
3. Bibliotheek Amstenrade (handelingenprogramma)
4. Bibliotheek Beek (handelingenprogramma)
5. Bibliotheek Born (handelingenprogramma)
6. Bibliotheek Echt (handelingenprogramma)
7. Bibliotheek Geleen (handelingenprogramma)
8. Bibliotheek Stein (handelingenprogramma)
9. Museum Historie & Archeologie Sittard (handelingenprogramma)

• De dagelijkse/wekelijkse en periodieke schoonmaakwerkzaamheden conform een vooraf opgestelde-handelingencontract binnen de volgende ruimtecategorieën van de Domijnen:

o Bureaukamers
o Verkeersruimten;
o Sanitair.

• Het conform handelingencontract uitvoeren van het vloeronderhoud binnen de Domijnen;
• Op basis van het van tevoren ingekocht aantal uren schoonmaken van het Toon Hermans theater;
• Op basis van de programmering van Volt schoonmaken van de locatie.;
• Het bijvullen van sanitaire voorzieningen. Tevens signaleert de schoonmaakdienstverlener storingen en knelpunten en meldt dit bij de door de Domijnen gecontracteerde leverancier;
• Het transporteren van de diverse gescheiden afvalstromen ontstaan in en rond de locatie naar het door de Domijnen aangewezen verzamelpunt op de locatie;
• De medewerkers van de opdrachtnemer zijn na uitvoeren van schoonmaakwerkzaamheden verantwoordelijk voor het zo nodig (af)sluiten van alle ramen en (buiten)deuren, licht uitmaken en indien noodzakelijk het aanzetten van het alarm conform sluitingsschema de Domijnen.

Bij de invulling van de werkzaamheden wordt rekening gehouden met het primaire proces van de Domijnen. Alvorens een bibliotheek open gaat, dienen alle schoonmaakhandelingen uitgevoerd te zijn. Op de locatie Toon Hermans theater Sittard en popodium Volt wordt het tijdstip van schoonmaak bepaald door de locatie (vooralsnog dient de locatie voor 09.00 uur schoon te zijn). Hierbij dient u rekening te houden dat deze werkzaamheden ook buiten kantooruren en in weekenden uitgevoerd worden.

Op dinsdag 25 oktober 2022 om 10.00 uur biedt opdrachtgever de mogelijkheid aan de inschrijvers voor een bezoek op de diverse locaties. Per inschrijver worden maximaal twee personen ontvangen. Aanmelden kan tot twee dagen voor de aanvang van de rondgang. Aanmelden dient te gebeuren door middel van de berichtenmodule in Tenderned.

De Domijnen hanteert voor deze Europese aanbesteding de openbare procedure. De overeenkomst zal worden afgesloten voor een initiële periode van vier jaar.  De aanbestedende dienst heeft de optionele verlengingsmogelijkheid van vier keer één jaar. De beoordeling van de inschrijvingen vindt plaats op basis van de (sub)gunningscriteria. Deze beoordeling vindt plaats op basis van het principe ‘gunnen op waarde’. Bij het beoordelen van de inschrijving wordt er gekeken naar prijs en kwaliteit in een verhouding van 50% – 50%. De inschrijving die voldoet aan alle gestelde eisen en na de beoordeling de laagste vergelijkingsprijs
heeft ingediend wordt gekenmerkt als economisch meest voordelige inschrijving en komt in aanmerking voor de voorlopige gunning.

Bron: Tenderned donderdag 6 oktober 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/274892

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *