Marktconsultatie bouw gemeentewerf en afvalbrengstation Noordenveld – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie bouw gemeentewerf en afvalbrengstation Noordenveld

Noordenveld
Foto: © Gemeente Noordenveld

De opdrachtgever van deze marktconsultatie is de gemeente Noordenveld. De gemeente Noordenveld ligt in de kop van de provincie Drenthe en grenst aan de provincies Friesland en Groningen. De gemeente is ontstaan door de gemeentelijke herindeling per 1 januari 1998 en heeft ca. 31.270 inwoners. Noordenveld bestaat uit de voormalige gemeenten Norg, Peize en Roden. Roden is de grootste plaats van de gemeente en daarnaast kent Noordenveld nog 25 verschillende kernen.

Uitgangspunten bij de realisatie van de gemeentewerf en afvalbrengstation zijn:

  • Het maximaal beschikbare budget voor de gebouwen en terreinen bedraagt ca. € 8.500.000, – excl. verrekenbare btw.
  • Het moet een energieneutraal gebouw worden en dient volledig gasloos in gebruik te worden genomen;
  • De bouw, de inrichting, de aanleg van groen en de infrastructuur van zowel de gemeentewerf als het brengstation maken onderdeel uit van de opdracht;
  • Er dient circulair gebouwd te worden en het opwekken van energie voor eigen gebruik is een uitgangspunt;
  • Het betrekken van de omgeving in de voorbereiding en gedurende het bouwproces is van belang. De bereikbaarheid en inrichting is een belangrijk punt waar zorgvuldig met de gemeente en de bewoners in de omgeving van het terrein over gecommuniceerd dient te worden.

De uitgangspunten rondom beschikbaar budget, energieneutraal gebouw en circulair bouwen dienen nog vastgesteld te worden door de gemeenteraad in de raadsvergadering van 9 december 2020.

Voorafgaand de feitelijke aanbesteding wil de gemeente zich graag verdiepen in de visie die diverse marktpartijen hebben om te bepalen waar de kansen en de risico’s liggen van het voorgenomen project. Voor het beantwoorden van de vragen dient het beantwoordingsformat te worden gehanteerd en uitgewerkt te worden tot maximaal 8 kantjes A4 (Arial 10). 

De gemeente Noordenveld geeft lokale ondernemers graag de kans mee te werken aan haar projecten. Daarom zijn lokale ondernemers ook van harte uitgenodigd om mee te doen aan de marktconsultatie die vooraf gaat aan de niet-openbare Europese aanbesteding. Zo kunnen zij bepalen of zij zich in willen schrijven voor deze aanbesteding.

Met de nieuwbouw is een investering gemoeid van 10,7 miljoen euro. Dit bedrag is exclusief subsidies waar mogelijk recht op is. De kaders voor de nieuwbouw worden door het college aan de raad voorgelegd in de oordeelsvormende raadsvergadering van 18 november en in de besluitvormende vergadering van 9 december 2020. Naar verwachting start begin 2021 het aanbestedingstraject en volgt in het tweede of derde kwartaal de ontwerpfase. In het eerste half jaar van 2022 wordt volgens planning gestart met de bouw, waarbij het project eind 2022 mogelijk klaar kan zijn.

Bronnen: Noordenveld.nl en Tenderned 12 november 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/211365

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *