Heraanbesteding theater technische geluidsinstallatie Nieuwe Nobelaer Etten-Leur – Aanbestedingsnieuws

Heraanbesteding theater technische geluidsinstallatie Nieuwe Nobelaer Etten-Leur

Foto: ©Nieuwe Nobelaer

Bij de vorige aanbesteding, we schreven erover in mei van dit jaar Theater geluidsinstallatie Cultuurcentrum Nieuwe Nobelaer Etten-Leur  heeft de aanbestedende dienst heeft naar aanleiding van gestelde vragen voor de Nota van inlichtingen geconstateerd dat de aanbestedingsdocumenten fundamentele gebreken vertoont. Dit leidt ertoe dat de aanbestedingsprocedure onvoldoende transparant is en niet leidt tot de keuze van de beste inschrijving. Er wordt spoedig een nieuwe aanbestedingsprocedure gestart.

Nu ligt er dus deze hernieuwde aanbesteding.

De theater technische geluidsinstallatie is een belangrijk onderdeel van de voorzieningen in de verschillende ruimten:
• De Multifunctionele Zaal dient volledig te worden uitgerust voor verschillende settingen, namelijk theatervoorstellingen, concerten, pop/rockconcerten en manifestaties en derhalve onder meer evenementen met veel achtergrondgeluid. De theater technische geluid installatie moet al deze settingen kunnen bedienen. Het luidsprekersysteem zal tevens buiten worden gebruikt voor pop/rockconcerten en andere manifestaties in de open lucht en dient derhalve ook dit gebruik te kunnen bedienen.
• De kleedkamers bij de multifunctionele zaal dienen te worden voorzien van een meeluister installatie.
• De Huiskamer is de centrale ruimte in het gebouw. De Huiskamer sluit aan op de entreehal en vanuit de Huiskamer wordt vertrokken naar de activiteiten in de diverse ruimten. In de Huiskamer zijn twee geluidsinstallaties, namelijk een omroep- en meeluisterinstallatie én een installatie om
de live evenementen op het te plaatsen lokale podium geluidstechnisch te ondersteunen. 

De opdracht omvat de engineering en het assembleren, leveren, monteren, aansluiten alsmede programmeren/werkend maken van alle te leveren apparatuur en middelen van de theater technische geluidsinstallatie in het kader van de nieuwbouw van het Cultuurcentrum Nieuwe
Nobelaer te Etten-Leur aan de Parklaan, een en ander zoals omschreven en uitgewerkt in de
 aanbestedingsdocumenten.

De beoordeling van de aanmeldingen wordt uitgevoerd door de beoordelingscommissie. De beoordelingscommissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van de gemeente Etten-Leur, de Nieuwe Nobelaer en leden van het ontwerpteam. De beoordelingscommissie adviseert de ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever. De beoordelingscommissie zal een gezamenlijk advies uitbrengen aan de aanbesteder. Deze beslist
op basis van dat advies. De beoordelingscommissie kan onderdelen van de beoordeling delegeren naar een aan te wijzen persoon of commissie.

Op grond van de opdracht is de opdrachtnemer onder meer gehouden tot een volledige en naar tevredenheid van de Gemeente uitgevoerde opdracht op uiterlijk 22 oktober 2021. De oplevering is dus met deze nieuwe aanbesteding niet opgeschoven.

Bron: Tenderned 12 november 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/211398

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *