Marktconsultatie BOA app voor Lelystad – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie BOA app voor Lelystad

Foto: pixabay.com

De gemeente Lelystad kent een behoefte voor een handhavingsapp ten behoeve van het goed kunnen functioneren van  hun Bijzondere Opsporing Ambtenaren (BOA’s). Deze marktconsultatie dient ter voorbereiding op een voorgenomen aanbesteding begin 2022. Omdat de gemeente Lelystad een grote waarde hecht aan de mening en expertise van marktpartijen wil zij de marktpartijen vroegtijdig en actief betrekken voordat de voorgenomen aanbesteding van start gaat. De uitnodiging tot deelname aan de marktconsultatie is gepubliceerd op TenderNed en beoogt ten behoeve van het project, technische en functionele informatie op hoofdlijnen te verkrijgen van bestaande handhavingsapps. De gemeente Lelystad nodigt marktpartijen uit om deel te nemen aan deze marktconsultatie.

De vragen moeten schriftelijk door de potentiële marktpartij worden beantwoord. Op basis van de schriftelijke beantwoording vindt daarna ook een individueel uitdiepend gesprek van maximaal anderhalf uur plaats, waarbij de betreffende app. ook getoond en gedemonstreerd kan worden. De reacties van de potentiële leveranciers op de vragen en de gegevens van het uitdiepend gesprek worden door de gemeente Lelystad gebruikt ter voorbereiding op de voorgenomen aanbesteding. De gesprekken worden ingepland op 6 januari 2022 in het stadhuis van de gemeente tenzij Corona maatregelen dit verhinderen en het via Microsoft Teams moet plaatsvinden. Van de gesprekken worden afzonderlijke en vertrouwelijke verslagen gemaakt. Het verslag wordt door de gemeente Lelystad ter goedkeuring overlegd aan de betreffende marktpartij. De algemene resultaten van de marktconsultatie zullen in een geanonimiseerd verslag opgenomen worden. Dit verslag wordt opgenomen in de aanbestedingsdocumenten en is dus openbaar.

Gemeente Lelystad benadrukt, dat deze marktconsultatie geen onderdeel uitmaakt van de aanbesteding en er geen rechten aan kunnen worden ontleend. Verkregen inzichten uit de marktconsultatie gebruikt gemeente Lelystad (waar relevant) in de voorbereiding van de aanbesteding en de aanbestedingsstukken. Gemeente Lelystad behoudt zich het recht voor om deze inzichten niet of niet volledig te gebruiken.

Bron: Tenderned zaterdag 11 december 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/246745

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *