Leveren van afvalinzamelvoertuigen met achterbelading – Avri – Aanbestedingsnieuws

Leveren van afvalinzamelvoertuigen met achterbelading – Avri

Foto: Pixabay.com

Avri werkt aan een schoon Rivierenland door op een duurzame wijze regionaal het afval in te zamelen en taken uit te voeren in het beheer van de openbare ruimte. Avri is een gemeentelijk samenwerkingsverband op basis van de Wet gemeenschappelijke
regelingen. De gemeenten Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel zijn de deelnemers. De opdrachtgever is in het kader van deze aanbesteding van plan overeenkomsten af te sluiten voor de levering van De opdrachtgever is in het kader van onderhavige aanbesteding voornemens overeenkomsten af te
sluiten voor de levering van afvalinzamelvoertuigen met achterbelading.
Opdrachtgever heeft gekozen voor een Europese openbare aanbesteding met een indeling in twee
percelen. Elk perceel zal afzonderlijk worden gegund aan een inschrijver.
Opdrachtgever heeft tevens de keuze gemaakt voor toepassing van twee afzonderlijke percelen, omdat
op deze wijze een maximale mededinging ontstaat voor de inschrijvers en de concurrentie niet beperkt
wordt. Opdrachtgever heeft ervoor gekozen om de twee percelen in één aanbesteding te publiceren
omdat de kosten (aanbestedingskosten en apparaatskosten) voor de opdrachtgever hierdoor
geminimaliseerd worden.
Het is toegestaan om op één of beide percelen in te schrijven
. Opdrachtgever heeft gekozen voor een Europese openbare aanbesteding met een indeling in twee percelen.

Perceel 1: Afvalinzamelvoertuigen met achterbelading (brede uitvoering)

Perceel 2: Afvalinzamelvoertuigen met achterbelading ( Smalle uitvoering)

Verwachte aantallen voor perceel 1 zijn:  5 stuks in 2022/2023, 1 stuk 2024/2025, 2 stuks 2026/2027 en 1 stuk 2028/2029 en voor Perceel 2 1 stuk in 2022/2023. Aan de vermelde hoeveelheden en aantallen kunnen geen rechten worden ontleend. De aantallen en hoeveelheden zijn slechts indicatief.

Elk perceel zal afzonderlijk worden gegund aan een inschrijver. Opdrachtgever heeft tevens de keuze gemaakt voor toepassing van twee afzonderlijke percelen, omdat op deze wijze een maximale mededinging ontstaat voor de inschrijvers en de concurrentie niet beperkt wordt. Opdrachtgever heeft ervoor gekozen om de twee percelen in één aanbesteding te publiceren
omdat de kosten (aanbestedingskosten en apparaatskosten) voor de opdrachtgever hierdoor geminimaliseerd worden.
Het is toegestaan om op één of beide percelen in te schrijven. Het is toegestaan om twee keer per perceel in te schrijven, bijvoorbeeld met twee merken. Doel van de aanbestedingsprocedure is om een overeenkomst te sluiten die voorziet in de
levering en onderhoud van de beschreven producten en diensten, tegen de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV). Onder onderhoud wordt tevens verstaan; het los leveren van onderdelen aan de opdrachtgever welke door de eigen technische dienst van de opdrachtgever bij reparatie- en onderhoudswerkzaamheden toegepast zullen worden. Daarnaast fungeert de overeenkomst als basis voor aanvullende en vervangingsopdrachten die onder dezelfde voorwaarden worden geleverd. De Looptijd van de overeenkomst(en) is van 1 april 2022 tot en met 31 maart 2024, met optie tot eenzijdige verlenging door de opdrachtgever van driemaal met maximaal twee jaar per verlenging. 

Er bestaat de mogelijkheid om op locatie deel te nemen aan een schouw. De schouw vindt plaats in week 51 2021. U kunt zich hiervoor uiterlijk tot twee werkdagen voor de datum van de schouw aanmelden (via e-mail) bij de contactpersoon van deze aanbesteding. Tijdens de schouw worden geen vragen met betrekking tot de aanbesteding beantwoord. Eventuele vragen naar aanleiding van de schouw dienen schriftelijk te worden ingediend voor de nota van inlichtingen. De volgende onderdelen zijn te bezichtigen tijdens de schouw:  Diverse soorten mini- en 4-wielcontainers.

Bron: Tenderned woensdag 15 december 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/246855

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *