Marktconsultatie bereikbaarheid t.b.v. Veiligheidsregio Fryslân – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie bereikbaarheid t.b.v. Veiligheidsregio Fryslân

Veiligheidsregio Fryslân (VRF) telt 115 locaties. Het hoofdkantoor van Veiligheidsregio Fryslân bevindt zich aan de Harlingertrekweg 58, 8913 HR te Leeuwarden. Daarnaast heeft Veiligheidsregio Fryslân 114 vestigingen in de provincie, met 779 werkplekken verdeeld over 48 GGD-locaties (variërend qua grootte: kantoorlocaties, consultatiebureaus of een combinatie van beide) en 66 brandweerlocaties (variërend qua grootte: kantoorlocaties, grote bemande kazernes, kleine onbemande brandweerkazernes of een combinatie van beide). Kijk voor meer informatie op www.veiligheidsregiofryslan.nl of bekijk een animatie over onze organisatie op www.youtube.com/vrfryslan.

De huidige inrichting van de telefonie is gebaseerd op een eigen telefoniecentrale (on premise) van Alcatel. Het technisch beheer door de dealer uitgevoerd, hier ligt een onderhoudscontract aan ten grondslag. Het functionele beheer wordt door systeembeheerders en servicedeskmedewerkers uitgevoerd. In het contract met de dealer zijn de licenties voor de centrale opgenomen. Dit contract loopt tot december 2021. Voor de levering van vaste verbindingen en mobiel verkeer is na een Europese aanbesteding in 2018 het contract gegund aan Vodafone, welk contract in oktober 2021 zal eindigen.

Uitgangspunten voor de gewenste situatie

 • 1.   VRF wil een flexibele oplossing (zowel schaalbaar als modulair).
 • 2.   De oplossing moet aansluiten bij de flexibele werkplekken en bij het vele thuiswerken. Er zijn weinig vaste werkplekken en vaste telefoons op VRF-locaties over. De standaard op dit moment is een mobile device (laptop/tablet) via wifi.
 • 3.   VRF wil maximale mogelijkheden in de integratie van telefonie, mobiele data en social media en wil weten welke opties nu in de markt beschikbaar zijn.
 • 4.   VRF wil in control zijn als het gaat om kosten (geen onverwachte kosten).
 • 5.   VRF wil een zo duurzaam mogelijke oplossing.
 • 6.   VRF wil de integratie met VRF-standaarden als: Microsoft office 365, (Azure) AD,eenvoudig beheerbare standaardkoppelingen, Apple iPhone 
 • 7.   VRF wil geen eigen infra en beheer (in de cloud, tenzij…)
 • 8.   VRF wil eenvoudig gebruik voor medewerkers, d.m.v. bijvoorbeeld selfservice mogelijkheden en inzicht in eigen gebruik.
 • 9.   VRF wil hoge beschikbaarheid, de oplossing moet het altijd doen.
 • 10. VRF wil goed bereik in de gehele provincie en binnen op alle hoofdlocaties.
 • 11. VRF wil een moderne en toekomst vaste oplossing.

De marktconsultatie van de veiligheidsregio heeft tot doel om openlijk en vrijblijvend kennis te vergaren van de marktpartijen om zo tot een concrete, passende en volledige uitvraag te komen, welke uiteindelijk leidt tot de gewenste overeenkomst met een looptijd van ten minste vier  jaren.

Met de marktconsultatie wordt het volgende beoogd:

 • Marktpartijen uitnodigen om informatie te verschaffen met als doel te komen tot een zo volledig mogelijke uitvraag;
 • Verzamelen van informatie ten behoeve van het opstellen van het Programma van Eisen en wensen;
 • Inzicht verkrijgen in de ervaringen in en mogelijkheden van de markt;
 • Toetsen haalbaarheid en de risico’s.

De marktconsultatie zal door middel van een  schriftelijke  inventarisatie worden uitgevoerd. De partijen die informatie hebben aangeleverd naar aanleiding van de markconsultatievragen, kunnen uitgenodigd worden om via een presentatie een nadere toelichting te geven op de aangeleverde informatie.

VRF verzoekt u het ingevulde document “Antwoordformulier marktconsultatie Bereikbaarheid” via TenderNed naar ons te versturen. Hierbij verzoekt VRF u om een versie in Word-format te uploaden. VRF vraagt u om, indien u op een bepaalde vraag geen antwoord wenst te geven, aan te geven waarom u hier geen antwoord op geeft. U heeft bij elke vraag de mogelijkheid in uw beantwoording alternatieven aan te dragen. De reacties van de leveranciers op de vragen worden door VRF geanalyseerd. Van de marktconsultatie zal een geanonimiseerd verslag gemaakt worden. Dit verslag zal worden opgenomen bij de aanbestedingsdocumenten. Het is niet de bedoeling dat op dit moment aanbiedingen worden gedaan.

Bron: Tenderned 10 november 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/211174

 

 

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *