Renovatie hoofdgemalen Lansingerland – Aanbestedingsnieuws

Renovatie hoofdgemalen Lansingerland

Lansingerland is een gemeente in het hart van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en bestaat uit de kernen Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek en Bleiswijk. De gemeente kenmerkt zich door mooie woonwijken en goede voorzieningen zoals winkels, scholen, sportaccommodaties, recreatiemogelijkheden en een rijk verenigingsleven. Gemeenschapszin, ondernemerschap en duurzaamheid bepalen daarbij onze identiteit.

De aanleiding van deze aanbestedingsprocedure is dat de technische levensduur van een groot aantal rioolgemalen voorbij is en dat deze rioolgemalen gerenoveerd moeten worden. De gemeente zoekt een partij om een raamovereenkomst mee te sluiten, zodat die in de komende twee tot vier jaar deze renovaties kan uitvoeren en daarnaast een jaar onderhoud aan deze gerenoveerde gemalen kan uitvoeren. Dit onderhoud dient uitgevoerd te worden binnen de raamovereenkomst.

De gemeente Lansingerland wenst middels deze aanbestedingsprocedure de meest geschikte marktpartij te
selecteren voor de raamovereenkomst “Renovatie hoofdgemalen” voor de duur van minimaal twee jaar, met
optie tot verlengen van twee keer een jaar. Het doel is om binnen de contractduur 44 rioolgemalen te renoveren; tevens moet er een jaar onderhoud uitgevoerd worden aan de gerenoveerde gemalen. De maximale opdrachtwaarde onder deze raamovereenkomst over de volledige looptijd van de opdracht is door de gemeente Lansingerland vastgesteld op €2.240.000,- (excl. BTW). Met deze inschatting poogt de gemeente Lansingerland een zo goed mogelijk beeld te geven van de maximale omvang van de opdracht. Aan de bovenstaande indicatie kan geen omzetgarantie en/of rechten worden ontleend. Bij het eerder bereiken van de maximaal geraamde opdrachtwaarde dan waarin de volledige looptijd voorziet, zal in onderlinge
afstemming een besluit worden genomen op de voortzetting van deze raamovereenkomst. De overeenkomst treedt in werking op 1 december 2023.

Gemeente Lansingerland volgt, gelet op de aard en de geraamde omvang van de opdracht, een nationale
openbare aanbesteding. Het resultaat van het succesvol doorlopen van de aanbestedingsprocedure is een afgesloten
raamovereenkomst tussen gemeente Lansingerland en de inschrijver die de economisch meest voordelige
inschrijving op basis van de laagste prijs heeft gedaan.

Bron: Tenderned dinsdag 5 september 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/309060

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 6 september 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *