Marktconsultatie beeldende therapie gemeente Utrechtse Heuvelrug – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie beeldende therapie gemeente Utrechtse Heuvelrug

Foto: Pixabay.com

Utrechtse Heuvelrug is een gemeente in het zuidoosten van de provincie Utrecht, die een groot deel van de gelijknamige Heuvelrug omvat. Het gemeentehuis bevindt zich in Doorn. De gemeente telt zeven officiële kernen:
• Driebergen-Rijsenburg
• Doorn
• Leersum
• Amerongen
• Maarn
• Overberg
• Maarsbergen

De aanbestedende dienst wil ervoor zorgen dat leerlingen van de AZC basisschool ‘WereldKidz de Hoogstraat’ in Leersum ondersteuning blijven krijgen bij het leren omgaan met hun psychosociale problemen (door de omstandigheden waarin ze
verkeren), zodat ze meer profijt van het geboden onderwijs kunnen hebben. Deze ondersteuning wil de aanbestedende dienst blijven bieden in de vorm van beeldende therapie. Beeldende therapie is een vorm van hulpverlening die met behulp van beeldend werk (tekenen, schilderen, knutselen enzovoort) een verandering of groeiproces op gang brengt. De kracht van deze therapie bij kinderen is, dat praten niet nodig is. Deze therapie is bedoeld voor kinderen met psychosociale problemen als gevolg van traumatische ervaringen in hun verleden en spanningen tijdens hun verblijf in een AZC.

Sinds de overheveling van de verantwoordelijkheden met betrekking tot jeugdhulp van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) naar de gemeente, is er een samenwerking tussen de AZC basisschool en de Stichting Sociale Dorpsteams en is er een jeugdconsulent ingezet op het AZC. Hierdoor is het uitgangspunt van de aanbestedende dienst dat de beeldende therapie, net als nu, alleen kan worden ingezet via het Dorpsteam. Wettelijke verwijzers als huisartsen, Gecertificeerde Instellingen, waaronder Nidos, kunnen contact opnemen met het Dorpsteam wanneer zij inschatten dat beeldend therapie het meest passend is. Wanneer de school signaleert dat een kind beeldende therapie nodig heeft, dient de school na toestemming van de ouders de aanvraag in bij het Dorpsteam. Binnen het Dorpsteam is er een vaste consulent als contactpersoon aangewezen voor aanvragen over de beeldende therapie. Deze maakt de inschatting of beeldende therapie passend is bij
de problematiek en hulpvraag van de jeugdige/het gezin. Wanneer de beeldende therapie volgens de consulent passend is, worden de doelen van de therapie besproken met de school, eventueel ouders en therapeut  en voert de consulent procesregie wanneer dit nodig is.

Het doel van deze marktconsultatie is het verkrijgen van kennis en ervaringen van diverse partijen op het gebied van beeldende therapieën, zodat de gemeente de genoemde beeldende therapie aan leerlingen van de AZC basisschool ‘Wereldkidz de Hoogstraat’ in op de best passende manier kan, indien noodzakelijk, aanbesteden. De aanbestedende dienst vraagt deelnemende partijen de antwoorden op de consultatievragen schriftelijk en uiterlijk zondag 14 februari 2021 22:00 in
te dienen via TenderNed.

Bron: Tenderned 25 januari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/217742

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *