Marktconsultatie duurzame schaftwagens – Stg. Pantar Amsterdam – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie duurzame schaftwagens – Stg. Pantar Amsterdam

Stichting Pantar Amsterdam is een sociaal ontwikkelbedrijf. We bieden beschermd werk ‘in huis’ en Pantar begeleidt mensen op werkplekken extern, bij werkgevers. Ontwikkeling van mensen staat centraal, naast het bieden van een veilige haven: als het (tijdelijk) niet lukt in een reguliere baan, kunnen medewerkers altijd terugkeren naar het sociaal ontwikkelbedrijf. Pantar is van plan om in 2023 een aanbesteding te doen voor huur of koop van schaftwagens, ter vervanging van het huidige huurcontract.
Om deze aanbesteding optimaal vorm te geven, wordt een schriftelijke marktconsultatie gehouden. Duurzaam inkopen is van groot belang voor Pantar en met deze aanbesteding van schaftwagens ziet Pantar een goede kans om dat in de praktijk te brengen. Daarbij kan gedacht worden aan: schaftwagens met een lange levensduur om zo minder afval te veroorzaken of schaftwagens waarbij circulaire materialen worden toegepast. Ook is het mogelijk om hernieuwbare energiebronnen voor verwarming en verlichting van de wagens te gebruiken. Pantar wil dus graag duurzame schaftwagens gaan gebruiken.

Schaftwagens worden gebruikt door de medewerkers van Pantar van de afdeling groen en staan overal verspreid in Amsterdam en omliggende gemeenten. Op zo’n dertig km vanaf de Dam heeft Pantar ca. negentig schaftwagens in gebruik. De schaftwagens zijn voorzien van een apart toilet compartiment en van gas en elektriciteit voor verwarming en verlichting. De wagens zijn niet aangesloten op watervoorziening, riool of elektriciteitsnetwerk. Afhankelijk van waar de Pantar medewerkers aan het werk zijn worden de schaftwagens verplaatst. Hier zorgt Pantar zelf voor. Op dit moment worden de schaftwagens gehuurd en worden onderhoud en reparatie verzorgd door het verhuurbedrijf. Het is ook van belang dat de locatie van de schaftwagens altijd bekend is bij Pantar en ook bij het bedrijf dat de schaftwagens schoonmaakt. Het aantal schaftwagens dat in gebruik is fluctueert, afhankelijk van de werkzaamheden in het groen, in de zomer zijn er meer medewerkers van Panter werkzaam in het groen dan in de winter en dus zijn er dan ook meer schaftwagens nodig.

Deze marktconsultatie is bedoeld om inzicht te krijgen in welke marktpartijen duurzame schaftwagens kunnen leveren en welke duurzame aspecten de aanbieders kunnen leveren. Behalve milieuaspecten tellen ook sociale aspecten van opdrachtnemers waar Pantar mee wil werken. Als sociaal ontwikkelbedrijf is zij zich als geen ander bewust van het creëren van sociale waarde door middel van werk, Pantar ziet ook graag dat haar leveranciers niet alleen economische waarde creëren, maar ook sociale waarde, door middel van Social return. Daarnaast zou Pantar ook graag inzicht willen krijgen in de huidige levertermijnen van duurzame schaftwagens om hiermee rekening te houden in de planning van de aanbesteding. Wellicht heeft u mooie innovatieve plannen voor duurzame schaftwagens, maar kosten deze wat meer tijd. Daar houdt Pantar dan graag rekening mee in de aanbesteding.
De verkregen inzichten en informatie naar aanleiding van de marktconsultatie worden door Pantar gebruikt om één of meerdere aanbesteding(en) uit te voeren gericht op het contracteren van de best passende oplossing. Of en in welke mate dit mogelijk is, is onderdeel van deze marktconsultatie. Het is op dit moment dan ook nog onbekend hoe en hoeveel aanbestedingen uitgevoerd gaan worden. Naar verwachting wordt de aanbesteding begin 2023 gepubliceerd.

Dit marktconsultatiedocument dient als leidraad voor een schriftelijke consultatie. U wordt vriendelijk verzocht om een viertal vragen schriftelijk te beantwoorden. Maakt u hiervoor gebruik van het antwoordformulier.

Bron: Tenderned maandag 14 november 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/279151

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *