Marktconsultatie afvalinzameling gemeente Oude IJsselstreek – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie afvalinzameling gemeente Oude IJsselstreek

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Foto: Stadswerk 072

De huidige overeenkomst voor de afvalinzameling loopt per 31 december 2024 af. Dat lijkt nog ver weg, maar door de oplopende tekorten aan grondstoffen en onderdelen is een ruime implementatietijd voor een nieuwe leverancier wenselijk.

Projectdoelstellingen van de gemeente zijn o.a.:
 Een hoogwaardige kwaliteit van diensten geleverd krijgen voor een concurrerende prijs;
 Beschikking krijgen over een professionele ondersteuning en proactieve dienstverlening;
 Leverancier die optreedt als samenwerkingspartner en de gemeente helpt om kosten te besparen in de keten van afvalverzorging.

De gemeenteraad heeft 29 september 2022 het Beleidsplan VANG 2022 – 2030 Gemeente Oude IJsselstreek, vastgesteld. De gemeente richt zich op het verder verlagen van de hoeveelheid fijn en grof restafval, tegen beheersbare en marktconforme kosten bij een goed niveau van dienstverlening.
De opdracht betreft de uitvoering van alle werkzaamheden samenhangend met de huis-aan-huis inzameling van huishoudelijk afval binnen de gemeente Oude IJsselstreek en het transport naar een afvaloverslagstation. Het gaat om circa 17.200 huisaansluitingen. Ook het ledigen van ondergrondse en bovengrondse containers valt onder de opdracht. De opdracht vangt aan op 1 januari 2025. Het gaat om de volgende afvalstromen:
a. Restafval:
b. GFT (+e)-afval (groente-, fruit- en tuinafval en etensresten)
c. PBD-afval (plastic, blik en drankkartons);
d. OPK (oud papier en karton).

De gemeente wil geheel vrijblijvend en zonder verplichtingen toetsen:
 Zijn de uitgangspunten realistisch?
 Wat is de beste te volgen inkoopstrategie?
 Kan de markt voldoen aan de gestelde eisen?
 Is er voldoende interesse en capaciteit in de markt voor de opdracht (niet verdeeld in percelen)?
 Wat is de mate van gekwalificeerde opdrachtnemers/leveranciers in de markt?
Doelstelling hierbij is te komen tot kwalitatief hoogwaardige aanbestedingsdocumenten die uiteindelijk leiden tot een succesvolle aanbesteding. De gemeente acht de kennis en ervaring van de marktpartijen van groot belang. Daarnaast biedt de gemeente de mogelijkheid aan marktpartijen om vragen, adviezen en andere relevante zaken kenbaar te maken.

De vragen voor deze marktconsultatie zijn opgenomen in het invuldocument marktconsultatie afvalinzameling. U wordt verzocht uw antwoorden zoveel mogelijk beknopt hierin in te vullen. Als de resultaten van de marktoriëntatie een meer diepgaande toelichting behoeven, kan de gemeente er voor kiezen aanvullend een mondelinge consultatie in te zetten. Hiervoor wordt de Handreiking Marktconsultatie van PIANOo (Expertisecentrum Aanbesteden) gehanteerd.

Bron: Tenderned dinsdag 23 januari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/286402

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 25 januari 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *