Sociaal-medische adviezen 2023-2027 – gemeente Soest – Aanbestedingsnieuws

Sociaal-medische adviezen 2023-2027 – gemeente Soest

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

De gemeente Soest zoekt een partij die sociaal-medische adviezen voor ons uitvoert voor de duur van twee jaar, met de mogelijkheid tot een verlenging van twee jaar. Het gaat om het beoordelen van hulpvragen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en voor aanvragen voor gehandicapten parkeerkaarten (Gpk) in het kader van de
Wegenverkeerswet. Na de melding door een inwoner van de Gemeente Soest met een hulpvraag bij de Wmo beoordeelt
de opdrachtnemer welke eigen mogelijkheden de inwoner heeft, hoe mantelzorg is georganiseerd, wat de basisinfrastructuur betekent of kan betekenen om de hulpvraag (gedeeltelijk) op te lossen en of in de individuele situatie sprake is van een (medische) noodzaak voor het verstrekken van een maatwerkvoorziening.
In het geval van een aanvraag voor een Gpk dient de medische noodzaak voor het toekennen van een bestuurders- en/of passagierskaart te worden onderzocht. Voor deze adviezen wenst de gemeente Soest via deze nationale openbare aanbesteding de best passende opdrachtnemer voor deze opdracht te vinden. We sluiten met de opdrachtnemer een raamovereenkomst. De overeenkomst start op 1 mei 2023.

De opdracht omvat de volgende werkzaamheden /onderdelen:
• Het opstellen van ergonomische en/of medische adviezen ter ondersteuning van aanvragen bij de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
• Het opstellen van ergonomische en/of medische adviezen ter ondersteuning van aanvragen voor gehandicapten parkeerkaarten (Gpk).
Voor meer inhoudelijke informatie over de opdracht wordt verwezen naar het Programma van Eisen.

De geraamde omvang voor advisering na aanvragen voor gehandicaptenparkeerkaarten in 2023 is 300 aanvragen per jaar. De geraamde omvang voor sociaal-medische advisering in het kader van de Wmo in 2023 is 30 aanvragen per jaar. Deze aantallen zijn bedoeld ter indicatie van de omvang van de opdracht; u kunt hieraan geen rechten ontlenen. De gemeente heeft ter voorbereiding op de aanbesteding een marktverkenning uitgevoerd. Deze bestond uit uitgebreid internetonderzoek, onder andere naar recent uitgevoerde aanbestedingsprocedures van vergelijkbare diensten. De gemeente gunt de opdracht aan de inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving, (EMVI) op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned dinsdag 24 januari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/286567

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 25 januari 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *