Raamovereenkomst openbare verlichting – Gemeente Pijnacker-Nootdorp – Aanbestedingsnieuws

Raamovereenkomst openbare verlichting – Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Foto: Google Streetview

De af te sluiten raamovereenkomst in deze aanbesteding betreft het onderhoud en (incidenteel) plaatsen van verlichtingsobjecten. De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
• Het uitvoeren van projectmatige werkzaamheden aan de openbare verlichting;
• Het organiseren en in bedrijf houden van een storingswachtdienst;
• Het herstellen van storingen en schades aan de verlichtingsinstallatie;
• Het incidenteel plaatsen, verplaatsen of verwijderen van verlichtingsobjecten;
• Het herstellen van storingen en schades aan het ondergrondse deel van het netwerk van de opdrachtgever.
Een uitgebreidere beschrijving van de werkzaamheden is opgenomen in het bestek.
Deze opdracht wordt op de markt gezet als levering, waarin de ARW (2016) van toepassing wordt verklaard en wordt gewerkt middels een RAW bestek. Dit vanwege het hybride karakter van de werkzaamheden, waarin diensten, leveringen en werken zijn opgenomen. Op basis van de financiële raming ligt het zwaartepunt op leveringen.

De  geraamde waarde over de gehele (potentiële) looptijd bedraagt €9.500.000,- . Er kunnen geen rechten ontleend worden aan deze raming. De raamovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van 1 mei 2023 tot en met 30 april 2025. Na
deze periode kan de raamovereenkomst met tweemaal één jaar verlengd worden. De aanbesteder volgt voor de aanbesteding een Europees openbare procedure. De inschrijvingen worden beoordeeld en gerangschikt op basis van het gunningscriterium ‘beste prijs0kwaliteitsverhouding’.

Bron: Tenderned woensdag 25 januari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/286341

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 26 januari 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *