Marktconsultatie ademluchtapparatuur en helmen Veiligheidsregio Flevoland – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie ademluchtapparatuur en helmen Veiligheidsregio Flevoland

Foto: Pixabay.com

Deze marktconsultatie dient ter voorbereiding op de Europese aanbesteding ‘Ademluchtapparatuur en helmen’ van de Veiligheidsregio Flevoland en de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (gezamenlijk: VRFGV). De VRFGV hecht grote waarde aan de mening van marktpartijen en wil hen vroegtijdig en actief betrekken voordat de voorgenomen aanbesteding van start gaat.

Aanleiding van de voorgenomen aanbesteding is dat de ademluchtapparatuur van de VRF als de VRGV technisch en economisch aan vervanging toe is. Omdat VRF en VRGV de ademluchtapparatuur en helm als een geheel systeem van onafhankelijke ademluchtbescherming beschouwen wordt binnen de voorgenomen aanbesteding zowel de ademluchtapparatuur als helm vervangen. Het doel van de voorgenomen aanbesteding is om per Veiligheidsregio te komen tot een overeenkomst met één leverancier. De VRFGV is van plan om de opdracht te gunnen aan de inschrijver die de economisch meest voordelige inschrijving, zijnde de inschrijving met de beste prijs-kwaliteitsverhouding heeft uitgebracht. De VRFGV heeft het voornemen om een overeenkomst te sluiten met een totale looptijd van tien  jaar, hetgeen aansluit bij de levensduur van de apparatuur. De scope van de aan te besteden opdracht bestaat uit:
 Het leveren van ademluchtcilinders (2.000 stuks);
 Het leveren van ademluchttoestellen (800 stuks);
 Het leveren van ademluchtmaskers (1.600 stuks);
 Het leveren van helmen (800 stuks);
 Onderhoudsapparatuur.

Het doel van onderhavige marktconsultatie is:
1. Het verkrijgen van inzicht in het aantal marktpartijen dat geïnteresseerd is om deel te nemen aan de aanbesteding;
2. Het verkennen van de mogelijkheden die de markt biedt om in de behoefte op het gebied van ademluchtapparatuur en helmen te voorzien;
3. Voorkomen dat er onnodige eisen worden geformuleerd waar marktpartijen niet aan kunnen voldoen en/of eisen worden geformuleerd die een doelmatige oplossing in de weg staan.

Alle geïnteresseerde marktpartijen worden geheel vrijblijvend uitgenodigd om een presentatie te geven. De presentatie bestaat uit twee delen:
1. Beantwoording van de door de VRFGV gestelde vragen ;
2. Het presenteren van de eigen apparatuur.
Het eerste deel van de presentatie wordt gegeven aan het projectteam van de VRFGV. Het tweede deel van de presentatie wordt gegeven aan zowel het projectteam als vertegenwoordigers van de klankbordgroep. Tijdens de presentatie worden er eventueel (aanvullende) vragen gesteld door de VRFGV.

Geïnteresseerde marktpartijen kunnen zich tot 29 juni 2023 12:00  aanmelden voor het geven van een presentatie. Marktpartijen kunnen zich met maximaal drie personen aanmelden. De presentaties vinden plaats op 11 juli 2023 met een eventuele uitloop na 12 juli 2023. Geïnteresseerde marktpartijen ontvangen na de aanmelding een uitnodiging met een specifiek tijdstip.

Bron: Tenderned zondag 12 juni 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/300537

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 14 juli 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *