Marktconsultatie 4-gasmeters en CO-meters VR Utrecht – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie 4-gasmeters en CO-meters VR Utrecht

Foto: VRU

Binnen de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) in gebruik zijnde 4-gas meters zijn afgeschreven en aan vervanging toe. Deze
meters worden voornamelijk gebruikt voor het bewaken van de persoonlijke veiligheid van het brandweerpersoneel. Naast deze toepassing worden de meters ook ingezet voor het controleren van de risico’s voor de omgeving. De meters zijn geschikt voor het meten van explosiegevaar, zuurstofconcentratie, koolmonoxide concentratie en waterstofsulfide concentratie. De VRU is van plan om al de in gebruik zijnde 4-gas meters binnen één jaar te vervangen. In totaal zal het gaan om maximaal 190 stuks 4-gas meters inclusief bijbehorende accessoires en onderhoudsmiddelen. Voordat VRU op termijn de opdracht tot aanschaf van 4-gas meters in de markt gaat zetten wil VRU eerst middels deze marktconsultatie aanvullende informatie van de markt ontvangen. Naast deze 4-gas meters wil de VRU ook maximaal 190 losse CO-meters aanschaffen. De VRU heeft het voornemen
het geheel als één opdracht in de markt te zetten.

Het doel van deze marktconsulatie is een vooronderzoek specifiek gericht op het verkrijgen van informatie m.b.t. kosten, functionele en technische (on)mogelijkheden. De uitkomsten van deze marktconsulatie worden benut bij het opstellen van het programma van eisen. De beschikbaar gestelde informatie wordt op conformiteit getoetst bij het eventueel afsluiten van een overeenkomst en/of de afname van het product en mogelijke diensten.

Naast de schriftelijke marktconsultatie wil de VRU graag de door u geadviseerde producten bekijken en een toelichting ontvangen waarom in uw beleving deze 4-gas meter en accessoires aan de eisen en wensen van de VRU kunnen voldoen. Deze gesprekken staan gepland op 12 september 2023. VRU vraagt u om deze dag te reserveren in uw agenda.

Bron: Tenderned dinsdag 4 juli 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/303028

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 5 juli 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *