Marketing- en communicatiediensten OV-bureau Groningen Drenthe – Aanbestedingsnieuws

Marketing- en communicatiediensten OV-bureau Groningen Drenthe

 

Foto: © OV-Bureau Groningen Drenthe

Het OV-bureau Groningen Drenthe wordt gevormd door een dertigtal hoogopgeleide medewerkers, die iedere dag werken aan een beter openbaar vervoer bussysteem in Groningen en Drenthe. Met effectieve campagnes, een aantrekkelijk en begrijpelijk tarievenhuis, comfortabele bussen, een dienstregeling die zo goed mogelijk aansluit op de wensen van (toekomstige) reizigers en de combinatie met andere vervoersmodaliteiten, wil het OV-bureau  zoveel mogelijk (nieuwe) reizigers binden. Op grond
van de begroting is de doelstelling: het realiseren, in stand houden en verbeteren van openbaar vervoer. Het OV-bureau gebruikt Qbuzz als afzender van vrijwel alle reizigerscommunicatie, omdat Qbuzz de zichtbare entiteit voor de reiziger is. Uiteraard wordt nauw samengewerkt met o.a. de marketingafdeling van Qbuzz, omdat de meeste communicatie uit hun naam gevoerd wordt. Het OV-bureau blijft wel verantwoordelijk.

Het OV-bureau zoekt voor de ondersteuning bij en uitvoering van haar marketingcommunicatie en onlinemarketing voor elk van de in deze aanbesteding genoemde percelen één bureau. Dat kan een bureau voor beide percelen zijn of twee separate bureaus. De marketingcommunicatie- en online-marketingactiviteiten dragen bij aan de realisatie van de doelstellingen van het OV-bureau op basis van onderstaande beleidsindicatoren, nl.
-Kostendekkendheid
-Duurzaamheid (CO2-uitstoot)
-Aandeel Zero Emissie-bussen
-Reizigerskilometers en -aantallen
-Klanttevredenheid
-Gebiedsdekkendheid
-Punctualiteit
-Inwonertevredenheid

Het marketingcommunicatiebureau ontwikkelt samen met het OV-bureau campagnes en acties gericht op gedragsverandering, bewustwording en imago; maakt communicatieplannen en ondersteunt bij de uitvoering daarvan. De vormgeving van alle uitingen wordt creatief en professioneel opgepakt door ervaren vormgevers. De basis voor campagnes, acties en communicatieplannen is het operationeel marketingplan van het OV-bureau, waarin de brede doelgroep (inwoners van Groningen en Drenthe) van het OV-bureau is opgesplitst in segmenten. De te ontwikkelen campagnes zullen moeten inspelen op de behoeften van de verschillende segmenten. Voor segmentatie gebruiken we onder andere CBS-data en segmentatie data (mentality milieu segmentatie).Het online-marketingbureau ondersteunt het OV-bureau in de keuze en benadering van onlinemarketingkanalen, adviseert over de uitingen en frequentie van plaatsen en adverteren, monitort de resultaten en maakt deze inzichtelijk voor het OV-bureau, zodat toekomstige acties daarop afgestemd kunnen worden. Het online-marketingbureau zorgt voor alle plaatsingen van de uitingen die binnen de opdracht vallen. Er is overlap tussen beide werkvelden; het OV-bureau zoekt specialisatie en kernkwaliteiten op het spectrum marketingcommunicatie en online-marketing.

De opdracht is verdeeld in twee percelen, te weten één voor marketingcommunicatie en één voor online-marketing. De indicatieve raming van de totale opdrachtsom per perceel, bestaande uit de vergoedingen aan het bureau zelf, dus zonder kosten van derden, zoals fotografen, drukkers, cateraars e.d., per perceel is als volgt:
Perceel 1 €100.000,- per jaar (exclusief BTW);
Perceel 2 €30.000,- per jaar (exclusief BTW).

De gevolgde procedure is de niet-openbare. In de eerste fase zullen na aanmelding vijf gegadigden geselecteerd worden. Deze vijf gegadigden zullen worden uitgenodigd een inschrijving te doen. Tijdens de offertefase worden de ingediende inschrijvingen beoordeeld en gerangschikt op basis van het gunningscriterium beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV).

Bron: Tenderned 9 februari 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/251793

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *