Boerhaar PB ontwikkeling OR – Vitens N.V. – Aanbestedingsnieuws

Boerhaar PB ontwikkeling OR – Vitens N.V.

PB Diepenveen. Foto: Google Streetview

Vitens is het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland. Vitens voorziet 5,6 miljoen zakelijke en particuliere klanten elke dag opnieuw van kraanwater dat voldoet aan de kwaliteitseisen. Het project in deze aanbesteding  is opgebouwd uit twee deelprojecten:
1. Uitbreiding winning en renovatie Boerhaar
2. Uitbreiding zuivering Diepenveen.

Het projectdoel van Boerhaar is het uitbreiden van de winning van water met 1,15 Mm3/j. Bijkomende secundair doelen zijn het verbeteren van de technische staat van de locatie Boerhaar en het verbeteren van de technische staat van de locatie Diepenveen en het voldoen aan de gestelde normen voor veiligheid. Het projectdoel van Diepenveen is de uitbreiding van de zuivering met 1.15 Mm3/j. Er is gekozen voor een extra zuiveringsstap in de vorm van torenbeluchting om het doseren van natronloog te stoppen. Deze keuze is duurzamer en maakt Vitens minder afhankelijk van het gebruik van chemicaliën. Bijkomende secundaire doelen zijn het verbeteren van de matige technische staat van de locatie Diepenveen en het voldoen
aan de gestelde normen voor veiligheid.

In het gebied Overijssel Noord liggen productiebedrijf Diepenveen en het wingebied Boerhaar. Om de operationele reserve te optimaliseren is besloten om de niet-operationele reserve van Boerhaar operationeel te maken en de waterzuivering van
productiebedrijf Diepenveen uit te breiden. Daarbij wordt ook gelijk een verduurzamingsslag gemaakt.

Tot het werk behoort conform het bestek uitvoeren van alle benodigde werkzaamheden, te weten het detailleren, tekenen, vervaardigen, leveren, aanvoeren, monteren en beproeven t.b.v. het bedrijfsvaardig opleveren van het werk. Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden moet de opdrachtnemer alle materialen leveren en verwerken, alle werkzaamheden verrichten en alle voorschriften opvolgen die in de bepaling van de werkbeschrijving zijn opgenomen of omschreven. Deze werkzaamheden zijn inclusief het verlenen van diensten bij het opstarten van de installatie en garantieverlening.

Binnen de projectscope van het deelproject Boerhaar vallen de volgende onderdelen, het :
– Realiseren van 4 nieuwe winputten, het realiseren van een propput en het amoveren van 2 vervallen winputten;
– Aanleggen van nieuwe terreinleidingen en kabels;
–  Tot het werk behoort conform het bestek uitvoeren van alle benodigde werkzaamheden,
te weten het detailleren, tekenen, vervaardigen, leveren, aanvoeren, monteren en
beproeven t.b.v. het bedrijfsvaardig opleveren van het werk. Voor het uitvoeren van
deze werkzaamheden moet de Opdrachtnemer alle materialen leveren en verwerken,
alle werkzaamheden verrichten en alle voorschriften opvolgen die in de bepaling van de
werkbeschrijving zijn opgenomen of omschreven.
Deze werkzaamheden zijn inclusief het verlenen van diensten bij het opstarten van de
installatie en garantieverlening.
Binnen de projectscope van het deelproject Boerhaar vallen de volgende onderdelen, het:
–  Realiseren van 4 nieuwe winputten, het realiseren van een propput en het amoveren van 2 vervallen winputten;
–  Aanleggen van nieuwe terreinleidingen en kabels;
–  Verwijderen van vervallen terreinleidingen en kabels;
–  Renoveren van het reinwaterpompgebouw;
–  Aanpassen van de besturingsinstallatie;
–  Uitvoeren van terreinwerkzaamheden.
Binnen de projectscope van het deelproject Diepenveen vallen de volgende onderdelen, het:
–  Bouwen van een beluchtingsgebouw;
–  Aanpassen van de reinwaterkelders;
–  Aanpassen van de voorfiltraatkelders en voorfiltraatpompenruimte;
–  Aanpassen van het voor- en nafiltergebouw;
–  Renoveren van de spoelwaterkelders;
–  Uitbreiden en aanpassen van het RO-gebouw;
–  Realiseren van een tijdelijke natronlooginstallatie;
–  Uitbreiden en aanpassen van het reinwaterpompgebouw inclusief vervangen en uitbreiden energievoorziening;
–  Aanpassen van de besturingsinstallatie;
–  Aanleggen van nieuwe terreinleidingen en kabels;
–  Realiseren van overstortputten;
–  Uitvoeren van terreinwerkzaamheden.
Alsmede het in bedrijf stellen en afnemen van de aangepaste/nieuwe installatiedelen op bovengenoemde locaties.

Vitens zal een schouw organiseren. Per gegadigde worden een vooraf door gegadigde opgegeven aantal vertegenwoordigers (met een maximum van vijf personen) in de gelegenheid gesteld om een schouw bij te wonen. Tijdens de schouw zullen er geen
vragen beantwoord worden. Eventuele vragen die er zijn naar aanleiding van de schouw dienen gesteld te worden via de Nota van Inlichtingen. Voor de schouw zijn de RIVM maatregelen van toepassing. Op basis van het aantal aanmeldingen (= verplicht) zal Vitens voor 14 oktober 2022 met een nadere invulling van de schouw komen (hierover zult u tijdig worden bericht).
Let op:
de 1e schouw is ingepland op: vrijdag 14-10-2022 van 13.00-17.00 uur, de schouw start op locatie Diepenveen en gaat daarna naar locatie Boerhaar. Locatie: Pb Diepenveen, Olsterweg 22, Diepenveen. Geïnteresseerden dienen zich uiterlijk 12 oktober 2022 12.00 uur aan te melden via Mercell. De 2e schouw is ingepland op: vrijdag 18 november 2022 van 13.00-17.00 uur, maar deze gaat alleen door als er voldoende belangstelling voor is.

De aanbestedende dienst heeft voor deze aanbesteding gekozen voor een openbare procedure. Er wordt gegund op basis van de beste prijs- kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned dinsdag 4 oktober 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/274638

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *