Nog maar weer eens een aanbesteding zandpad – Aanbestedingsnieuws

Nog maar weer eens een aanbesteding zandpad

Het college van Utrecht is van plan een nieuwe tender (er waren er al 2) uit te schrijven voor de ontwikkeling en exploitatie van het Nieuwe Zandpad, dat is de Utrechtse prostitutieplek die in het verleden bestond uit woonboten en nu geheel nieuw ontworpen is maar nog niet wordt gebouwd en geëxploiteerd. De voorwaarden voor deze tender zijn flink gewijzigd ten opzichte van eerdere tenders.

Door de wijzigingen hoopt het college in te spelen op de veranderende markt voor raamprostitutie en zijn knelpunten voor ontwikkelaars en exploitanten uit eerdere tenders weggenomen. Regelgeving wordt effectiever en aangevuld met intensieve aanwezigheid op het Nieuwe Zandpad van medewerkers van Toezicht en handhaving, hulpverlening en een vertrouwenspersoon. De algemene plaatselijke verordening (APV) wordt aangepast en het maximum aantal werkruimten gaat terug van maximaal 162 naar maximaal 128. Ook komt er de mogelijkheid tot het huren van werkruimten via internet.

©utrecht 2017

Prostitutie is in Nederland een legaal beroep, benadrukt het college in een persbericht over de Tender. Het college heeft in 2018 een uitgebreid onderzoek laten doen onder welke voorwaarden dit in Utrecht zo goed en veilig mogelijk kan plaatsvinden. De belangrijkste voorstellen zijn:

Ruimte voor minimaal 3 exploitanten
Vanwege beheersbaarheid stelt het college voor om het Nieuwe Zandpad niet te snel te groot te maken. Wel zijn er voldoende werkruimten nodig voor een gezonde bedrijfsvoering voor minimaal drie exploitanten. Daarom wordt gestart met 96 werkruimten. Zodra het met deze 96 werkruimten qua bezetting, veiligheid en omgevingsbeheer goed draait, is er ruimte voor uitbreiding naar 128 werkruimten.

Toezicht en vertrouwenspersoon

Het college wil extra (vaste) medewerkers van Toezicht en Handhaving inzetten die zowel overdag als ’s nachts aanwezig zijn. Zo kunnen zij een vertrouwensrelatie opbouwen met de sekswerkers die op het Nieuwe Zandpad werken. Dienst- en hulpverlening komen terug op het Nieuwe Zandpad en worden uitgebreid met voorlichting en activiteiten om de positie van de sekswerkers te versterken. Het college wil bovendien een vertrouwenspersoon aanstellen voor de sekswerkers op het Nieuwe Zandpad (en elders in de stad) en onderzoekt de haalbaarheid van 24-uurs bereikbaarheid van deze persoon en/of de hulpverlening.

Herverdeling via vergunningsstelsel

Onder de nieuwe tendervoorwaarden biedt de gemeente de ruimte om, als een exploitant zijn vergunning verliest, diens werkruimten tijdelijk te verdelen onder de andere exploitanten. De sekswerkers kunnen dan gewoon blijven werken en de ontwikkelaar heeft geen leegstand terwijl hij een nieuwe exploitant zoekt.

Werkruimteverhuur via internet
Uit het onderzoek blijkt dat de raamprostitutie in omvang wat terugloopt ten gunste van afspraken die online worden gemaakt. Op het Nieuwe Zandpad wordt daarom een deel van de werkruimten ingericht voor sekswerkers die via internet hun klanten werven. Hiermee worden ook zij in staat gesteld hun werk te doen in een veilige omgeving met toezicht en beheer.

Aanpassingen APV
De gemeente handhaaft het barrièremodel met eisen en verplichtingen die ervoor moeten zorgen dat het Nieuwe Zandpad zo schoon, veilig en transparant mogelijk wordt. Een deel van de regels kan op een effectievere manier worden ingevuld, zo blijkt uit het onderzoek. Daarom wordt de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) op een aantal onderdelen aangepast. Zo wordt mogelijk gemaakt dat exploitanten de beveiliging van hun bedrijven gezamenlijk organiseren met een gecertificeerd beveiligingsbedrijf.

Bron: Utrecht 11 juni 2019

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *