Applicaties sociaal domein Katwijk – Aanbestedingsnieuws

Applicaties sociaal domein Katwijk

Fot: gemeente Katwijk a/dR

De gemeente Katwijk heeft het voornemen een opdracht te verstrekken voor de (her-)verwerving van haar applicatie(s)
voor het sociaal domein.  De gemeente Katwijk wenst, vanwege het verlopen van het huidige contract met PinkRoccade Local Government voor het gebruik van Civision Samenlevingszaken, iSamenlevingszaken en aanverwanten, een zo integraal mogelijke ICT-oplossing voor het sociaal domein via een openbare Europese aanbesteding in de markt te zetten. Eveneens zal het gebruik van CARE4 van Avinty (ingezet voor uitvoeringsondersteuning van de Jeugdwet) worden beëindigd en deze Jeugdwet-ondersteuning in de te verwerven ICT-oplossing worden ondergebracht.

De gemeente Katwijk wil een overeenkomst aangaan met één opdrachtnemer voor de levering (inclusief het gebruiksrecht), de implementatie, het beheer en het onderhoud van een ICT-oplossing (inclusief koppelingen) voor het Sociaal Domein voor Katwijk. Eveneens maakt een conversie van de bestaande oplossingen naar de nieuwe ICT-oplossing deel uit van de opdracht. .
De ICT-oplossing wordt geleverd in SaaS-vorm (Software-as-a-Service). Eveneens wordt het technisch beheer ten aanzien van deze ICT-oplossing door de leverancier in de service inbegrepen en meegeleverd. Het functioneel beheer van de ICT-oplossing geschiedt door gemeente Katwijk zelf. De ICT-oplossing bestaat bij voorkeur uit één systeem dat tevens mag bestaan uit een samenhangende combinatie van producten en diensten, maar één opdrachtnemer en één aanspreekpunt voor de gehele
combinatie gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst dient te hebben.

De gemeente Katwijk is van plan een overeenkomst af te sluiten met één opdrachtnemer voor een gegarandeerde periode van vijf) jaar. De overeenkomst gaat in op 1 maart 2023, alvorens de start van de implementatie van de ICT-oplossing. De overeenkomst kan eenzijdig door de gemeente Katwijk viermaal worden verlengd voor de duur van twee jaar. De ingediende inschrijvingen worden getoetst op volledigheid, inschrijvingsvereisten, geschiktheidseisen en eventuele uitsluitingsgronden. Alleen inschrijvingen die niet zijn uitgesloten zullen worden beoordeeld op de feitelijke inhoud op grond van de gunningscriteria. De te hanteren gunningmethodiek is de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV).

Bron: Tenderned zondag 25 september 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/273292

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *