Maatregelenpakket voor verbetering rechtsbescherming bij aanbesteden in consultatie – Aanbestedingsnieuws

Maatregelenpakket voor verbetering rechtsbescherming bij aanbesteden in consultatie

Het kabinet wil de rechtsbescherming van ondernemers in aanbestedingsprocedures verbeteren. Het wetsvoorstel dat dit moet regelen staat nu open via internetconsultatie.

Het doel van het wetsvoorstel is om een evenwicht te creëren tussen de belangen van ondernemers en de belangen van aanbestedende overheden. Daarnaast wordt ook rekening gehouden met de belangen van andere inschrijvers vóór de gunning van een opdracht, en de winnende ondernemer na de gunning. Het is belangrijk dat zij niet onnodig lang in onzekerheid verkeren.

Wetten in de prullenbak

Het doel van het wetsvoorstel is om een evenwicht te creëren tussen de belangen van ondernemers en de belangen van aanbestedende overheden. Daarnaast wordt ook rekening gehouden met de belangen van andere inschrijvers vóór de gunning van een opdracht, en de winnende ondernemer na de gunning. De indieners vinden het belangrijk dat zij niet onnodig lang in onzekerheid verkeren.

Bron: Rijksoverheid, 14 juli 2023

NDR

Op het voorstel zijn momenteel al drie reacties binnengekomen. Een anoniem gebleven persoon reageert met:

Ondanks de eventuele negatieve effecten in de praktijk is een extra vernietigingsronde aan te bevelen. Dit stimuleert naar mijn mening ook de verantwoordelijkheid van de inschrijver bij discutabele besluitvorming bij de aanbestedende dienst.

De meest inhoudelijke is van de heer mr. T. van Houwelingen, die pleit voor mogelijkheden voor de rechter  voor een extra vernietigingsgrond, althans daartoe het volgende overweegt:

Een contract dat in strijd met het recht is tot stand gekomen dient in principe vernietigd te worden. Daarbij kan de aanbestedende dienst schadeplichtig zijn, maar dat terzijde. Vernietiging van het contract kan in voorkomende gevallen tot (groot) maatschappelijk nadeel leiden. Echter: het is niet aan de rechter om te beslissen welke maatschappelijke belangen doorslaggevend zijn, en/of hoe zwaar zij worden gewogen. Dat is bij uitstek een verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan c.q. de aanbestedende dienst. M.i. moet het mogelijk zijn dat de rechter de mogelijkheid krijgt om de aanbestedende dienst een keuze aan te bieden.
Bijvoorbeeld: a) ik vernietig het contract en u neemt opnieuw een gunningsbeslissing op basis van de ontvangen inschrijvingen, of b) ik vernietig het contract en u start de aanbesteding opnieuw, of c) ik ik vernietig niet het contract, maar dan betaalt u wel een schadevergoeding aan de ten onrechte afgewezen partij X. Waarbij ik uw besluit binnen 14 dagen verneem.
Op die manier kunnen m.i. zowel de rechter als het overheidsorgaan in hun rol blijven, en de in de Trias vastgelegde scheiding van verantwoordelijkheden respecteren.

De heer D. Scheeringa overweegt:

Vereenvoudig de aanbestedingswet, stop met de gids proportionaliteit.
en vindt een extra vernietigingsgrond onnodig.
Het is maar dat u het weet.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *